W dniach 22-24 listopada 2022 r. bracia z delegatury prowincjalnej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Australii zebrali się na posiedzeniu w domu rekolekcyjnym „St. Mary’s Towers” w Douglas Park (Nowa Południowa Walia, Australia).

Spotkanie prowadził fr. Paul LANGEVIN, minister prowincjalny prowincji św. Bonawentury w USA. Obecnych było 14 współbraci, w tym fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation).
Po dyskusji w małych grupach bracia zaaprobowali oświadczenie woli dotyczące pracy misyjnej w Australii. Następnie omówili plan czteroletni, który kładzie nacisk na potrzebę formacji ustawicznej poprzez część duchową kapituły klasztornej, dni studyjne, doroczne rekolekcje itp.
Delegatura zamierza utworzyć program wolontariatu dla młodzieży zainteresowanej służbą w Kościele. Zakonnicy chcą zacieśnić relacje z innymi jurysdykcjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w tym rejonie, zwłaszcza z Indonezją, Filipinami i Wietnamem. Będą też dążyć do współpracy z innymi jurysdykcjami rodziny franciszkańskiej w Australii, aby razem obchodzić różne rocznice przypadające w najbliższych latach, jak to proponuje plan sześcioletni Zakonu.
Zgromadzenie wybrało radę, która będzie wspierała delegata fr. David BLOWEY. Dwaj doradcy to: fr. Joseph NGUYỄN (Xuân Trường) i fr. Bernard FONKALSRUD. Wyrażono także opinię na temat trzech braci z delegatury, którzy zostaną zaproponowani definitorium prowincjalnemu na urząd gwardianów.
Na koniec rozmawiano o różnych nieruchomościach i budynkach, których stan wymaga głębszego zbadania.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF