Wielka jest pobożność do św. Antoniego z Padwy w klasztorze Najświętszej Trójcy u naszych braci w Wiedniu. Wierni regularnie przychodzą na nabożeństwa proponowane przez sześciu zakonników z miejscowej wspólnoty.

Stąd też już 10 lat temu zrodził się pomysł umieszczenia nowej figury św. Antoniego na wewnętrznym dziedzińcu klasztornym.
W tym celu bracia skontaktowali się ze słowackim artystą Ján LESŇÁK. Jest on bratem asystenta generalnego FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK i m.in. wykonał pomnik św. Maksymiliana M. Kolbego dla kurii generalnej w Rzymie.
Gdy klasztor w Wiedniu zdecydował się na jego projekt, przygotowanie posągu z brązu trwało cały rok. Po zaprojektowaniu powstała, w bardzo misternym procesie, forma negatywowa, w której ostatecznie można było odlać poszczególne części postaci w brązie. Następnie całość została zmontowana, pod koniec sierpnia 2022 r. przewieziona do Wiednia, umieszczona na wewnętrznym dziedzińcu klasztornym i zaprezentowana publicznie 25 września 2022 r. Od tego czasu wierni mają przed oczami konkretną historię zaczerpniętą z życia św. Antoniego, ukazującą nawrócenie heretyka w Rimini, gdy jego wygłodzony osiołek zostawia owies, klęka przed monstrancją i daje się przekonać o istnieniu Boga.
Na uroczystość w dniu 25 września współbracia zaprosili ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI, który przewodniczył Mszy św. Ponadto przybyło trzech asystentów generalnych z Rzymu, liczni bracia z klasztorów austriackich i około 200 wiernych. Homilię wygłosił minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK.
Po Mszy św., a przed obiadem dla wszystkich obecnych, kustosz prowincjalny kustodii św. Leopolda i Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Dariusz ZAJĄC zaprosił wiernych na procesję po wewnętrznym dziedzińcu klasztornym. Najpierw przy wielkim aplauzie zgromadzonych artysta odsłonił posąg, a następnie minister generalny dokonał poświęcenia. Gwardian fr. Thomas MANALIL podziękował licznym uczestnikom, a szczególnie członkom włoskiej misji katolickiej, która od pewnego czasu gromadzi się w naszym klasztorze.
Dla braci dzień zakończył się wspólną modlitwą nieszporów i kolacją w braterskim gronie.

Fr. Andreas MURK