Zgromadzenie przedkapitulne prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii odbyło się w dniach 8-10 maja 2023 r. w auli „Centro Franciscano de Evangelização e Cultura” w Brasilii.

Celem spotkania było podsumowanie działalności prowincjalnej poprzez ukazanie problemów i trudności napotykanych przez braci w ostatnich latach oraz przedstawienie propozycji do dyskusji na kapitule zwyczajnej, która odbędzie się w dniach 16-20 października 2023 r.
Zgromadzenie, zgodnie z wytycznymi Dyrektorium kapituły prowincjalnej, chciało promować synodalność, odnosząc się z respektem do rzeczywistości i szanując opinie każdego brata. Zgodnie ze Statutami generalnymi, zgromadzenie zastanawiało się nad różnymi zagadnieniami, które mają być poruszone na kapitule zwyczajnej, a także zajęło się problemami dotyczącymi całej wspólnoty prowincjalnej.
Zgromadzenie może odbywać się na różne sposoby, zaś w naszym przypadku wszyscy współbracia zostali na nie zwołani. Biorąc jednak pod uwagę koszty podróży, zakwaterowania i inne wydatki, do gwardianów należała decyzja, którzy bracia mogą reprezentować swoje klasztory.
Wśród omawianych tematów ogólnych były: misja w Amazonas, Instytut św. Bonawentury, życie braterskie, autonomia ekonomiczna, przygotowanie do wyboru delegatów z prowincji i z delegatury północno-wschodniej.

Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii