Od 28 kwietnia do 1 maja 2018 r. w mieście Cápapava odbyła się trzecia edycja dnia młodzieży franciszkańskiej konwentualnej. Spotkanie zostało zorganizowane przez prowincję św. Franciszka w Brazylii.

Temat brzmiał: „Wspiąć się na górę Alwernię”. Poprzez formację duchową, modlitwę i braterstwo młodzi doświadczyli wejścia na górę i spotkali Chrystusa ukrzyżowanego.
Było obecnych 55 młodych, 6 zakonników, 1 siostra zakonna i 2 postulantów. Młodzież pochodziła ze stanów Paraná i São Paulo.
W trakcie spotkania miała miejsce głęboka wymiana doświadczeń nad sposobem modlitwy św. Franciszka. Były to dni wielkiej radości i braterstwa. Wejście na górę i spotkanie Boga stało się doświadczeniem miłości i miłosierdzia.

Fr. Flávio Martins VENÂNCIO