W domu diecezjalnym „Oasis” w São Luis de Maranhão w Brazylii, odbyła się w dniach 10-14 września 2018 roku pierwsza część drugiej Kapituły kustodialnej zwyczajnej Kustodii św. Bonawentury w Brazylii, należącej do Prowincji Włoskiej św. Franciszka (Włochy Środkowe).

Kapituła zbiega się w czasie z 50. rocznicą rozpoczęcia franciszkańskiej misji w stanie Maranhão. W 1968 roku misjonarze (z ówczesnej prowincji rzymskiej we Włoszech) rozpoczęli oficjalnie działalność misyjną.
Obradom kapituły przewodniczył minister prowincjalny fr. Franco BUONAMANO; obecni byli asystent generalny FALC fr. Carlos TROVARELLI i ex-prowincjał byłej prowincji rzymskiej fr. Vittorio TRANI. W kapitule uczestniczyło 23 zakonników.
Zgodnie ze wskazaniem Dyrektorium kapituła została poprzedzona dniem skupienia poprowadzonym przez jednego z kapucynów.
W pierwszej kolejności zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia i misji w kustodii; następnie bracia kapitulni, podzieleni na trzy grupy robocze, dyskutowali nad najważniejszymi aspektami sprawozdań.
Podczas trzeciej sesji kapituły swoją przysięgę złożył fr. Clevis MAFRA DOS SANTOS, uprzednio wybrany i potwierdzony na ostatniej kapitule prowincjalnej nadzwyczajnej Prowincji Włoskiej św. Franciszka.
W kolejnej, czwartej sesji, wybrano definitorium kustodialne. W jego skład weszli: fr. Francisco SALES ARAÚJO (wikariusz, 1. kadencja), fr. Roberto Honorato OLIVEIRA DOS REMÉDIOS (sekretarz, 1. kadencja), fr. Raimundo VALDO NOGUEIRA (asystent, 2. kadencja) i fr. Alessandro Rodrigues DA SILVA (asystent, 1. kadencja).
Ekonomem kustodii został fr. Josué OLIVEIRA MESQUITA, który nie należy do definitorium kustodialnego.
Kustodia posiada pięć klasztorów: cztery w stanie Maranhão (trzy w mieście São Luís i jeden w mieście Bom Jardim), jeden w stanie Ceará (w mieście Fortaleza). Kapituła rozważała możliwość otwarcia kolejnej placówki w pobliskim stanie Piauí.
Oprócz łaski jubileuszu kustodia doświadcza przebudzenia powołaniowego, owocu odnowionego duszpasterstwa młodzieży w ostatnich latach. Z tego powodu trzy z pięciu klasztorów kustodii zostały przystosowane do tego, by pełnić funkcje ośrodków powołaniowych i miejsc formacji początkowej. Ponadto kustodia prowadzi intensywną działalność w bardzo zaludnionych parafiach miejskich São Luís i Fortaleza, w parafii misyjnej Bom Jardim, prowadzi formację świeckich, dzieła społeczne w São Luís, rozwija formację franciszkańską (Rodzina franciszkańska).
Kapituła przebiegła w braterskiej atmosferze, pełnej pokoju i optymizmu. Kustosz i całe zgromadzenie zawierzyli Panu rozpoczęte czterolecie (2018-2022), wzywając także wstawiennictwa i opieki patrona św. Bonawentury, Serafickiego Ojca Franciszka i Najświętszej Maryi Panny.
Druga część kapituły przewidziana jest w dniach 5-9 listopada br. Przedmiotem obrad będzie Plan Czteroletni kustodii, wybór nowych gwardianów, rektorów formacji początkowej i innych urzędników.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC
tłum. hb