Delegatura prowincjalna w Chile 
Prowincja macierzysta: prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) 

Decyzja o otwarciu nowej misji w Chile została podjęta przez kapitułę prowincji padewskiej w 1994 r. Po pierwszej fazie przygotowań diecezja Copiapó powierzyła braciom dawny klasztor i parafię św. Franciszka. W ten sposób rozpoczęła się w 1995 r. obecność franciszkańska. Pierwszymi misjonarzami byli: fr. Pietro BELTRAME, fr. Giorgio MOROSINOTTO, fr. Maurizio BRIDIO i fr. Ramón ZÁS GARCÍA.

Do jurysdykcji należy 10 profesów wieczystych (1 w Padwie) i 1 profes czasowy (w Padwie). Obecnie są 2 klasztory.

Santiago: klasztor Niepokalanego Poczęcia
Klasztor został kanonicznie erygowany 13 czerwca 1998 r. W dniu 8 grudnia 2003 r., w obecności ministra prowincjalnego fr. Luciano FANIN, sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Santiago stało się parafią, zachowując tytuł sanktuarium i niewielki teren. Ośrodek jest dziś duchowym punktem odniesienia dla wielu osób: katecheza dla dzieci, grupy młodzieżowe, miejscowe wspólnoty, dorośli, FZŚ itp. W sanktuarium działają dziesiątki grup i wiele osób świeckich zaangażowanych w animację i prowadzenie grup. Współbracia często pomagają proboszczom sąsiednich parafii i są gotowi głosić rekolekcje czy dni skupienia. Od kilku lat działa fundacja „Bienvenidos Hermanos”, która opiekuje się migrantami, głównie Haitańczykami.

Curicó: klasztor i parafia Jezusa z Nazaretu
Diecezja Talca powierzyła parafię 13 listopada 2009 r. Bracia, którzy przybyli do Curicó w lutym 2010 r., objęli parafię Jezusa z Nazaretu pod koniec tego miesiąca. Z pasją włączają się w rzeczywistość parafialną, animując grupy świeckich i młodzież o duchowości franciszkańskiej, a także prowadząc różne dzieła charytatywne. Wspólnota zajmuje się również duszpasterstwem powołań. Od 2012 r. klasztor jest domem formacyjnym (postulat) delegatury, która w 2020 r. przyjęła imię bł. Carlosa de Dios MURIAS. Niemało młodych odbyło tu formację przez dłuższy lub krótszy okres czasu. Obecnie formację w Padwie kontynuuje jeden profes czasowy i jeden profes wieczysty, który kończy studia.

Życie delegatury
Średnia wieku braci wynosi 52 lata. Rzeczywistość jest dynamiczna i pozwala na regularne spotkania formacyjne i braterskie. Priorytetami w ostatnich latach były: prymat Boga, życie braterskie, duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe oraz misje. Bracia są doceniani i przyjmowani z uznaniem, zarówno w środowisku kościelnym, jak i cywilnym, za to, że zawsze są otwarci na różne inicjatywy i propozycje. W ostatnich latach nastąpiła szczególna otwartość i wrażliwość na rzeczywistość migracji; Chile przyjmuje duży napływ migrantów, najpierw z Peru, potem z Haiti, a teraz z Wenezueli. W związku z tym powstała fundacja „Bienvenidos Hermanos”, zajmująca się głównie sytuacją prawną i mieszkaniową migrantów we współpracy z innymi fundacjami prowadzonymi przez jezuitów i skalabrynianów.

Kapituła prowincjalna zwyczajna w 2021 r. zatwierdziła otwarcie domu filialnego w pobliżu Santiago (około 50 km od miejscowości Angostura), aby wzmocnić duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe nowym „stylem życia”. Projekt ten został zawieszony z różnych powodów.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej