W okresie od września do grudnia 2022 r. kustodia prowincjalna św. Bonawentury w Brazylii podjęła bardzo ważny krok, aby jeszcze bardziej przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, instalując panele fotowoltaiczne w kościele Dzieciątka Jezus z Pragi i w domu formacyjnym o tej samej nazwie w São Luís (stan Maranhão), gdzie znajduje się postulat i kuria kustodialna. Doprowadzony do końca projekt został oficjalnie oddany do użytku pod koniec lutego 2023 r.

Czyste źródła energii są ważnym sposobem przyczyniania się do ochrony środowiska, ponieważ nie emitują gazów cieplarnianych. W naszym Zakonie biuro ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia jest organizmem, który pracuje na rzecz pokoju i stworzenia poprzez troskę o ludzi i o wspólny dom. Dla franciszkanów jest to sposób życia i misja. Stanowi część naszego franciszkańskiego DNA. Nasz seraficki ojciec św. Franciszek z Asyżu był pierwszym chrześcijaninem, który zrozumiał współzależność między ludzkością i naturą: jego wiara i jego duchowość pokazują nam, że jesteśmy połączeni z całym stworzeniem i że jest możliwe wejście w bliską relację z planetą bez jej niszczenia. Św. Franciszek proponuje nam współodpowiedzialność, braterstwo i harmonię, wyjaśniając, że istnieje Stwórca kochający wszystko i zapraszający ludzi do bycia stróżami, ogrodnikami planety, którą On stworzył, parafrazując papieża Franciszka w encyklice Laudato si’.
Dlatego też, zgodnie z nauką i przykładem naszego założyciela, z myślą papieża Franciszka oraz z wytycznymi biura ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, postanowiono dokonać tej inwestycji, patrząc nie tylko na stronę finansową, ale przede wszystkim na troskę o nasz wspólny dom. Inwestycja ta doprowadzi bowiem do zmniejszenia od 50% do 95% naszych rachunków za energię elektryczną, a oszczędności zapewnione przez tę technologię są wystarczające nie tylko na pokrycie kosztów jej zakupu i instalacji, ale także na generowanie dochodów przez długi czas, gdyż jej okres użytkowania wynosi ponad 20 lat.
W związku z tym kościół klasztorny będzie sporo oszczędzał na opłatach za energię elektryczną, zaś zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na inne dziedziny ewangelizacji, na utrzymanie świątyni, kustodii, a także na wsparcie procesu formacji kandydatów do Zakonu.
Kustodia św. Bonawentury w Brazylii pragnie podziękować tym, którzy przyczynili się do pomyślnego zrealizowania tego dzieła. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim za hojność. Pokój i dobro!

Fr. Roberto HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, kustosz prowincjalny