W dniach 24-29 października 2022 r. w domu nowicjackim FALC (Federación América Latina Conventuales) w Cascavel w Brazylii odbyło się spotkanie formacyjne na temat Źródło pokus według św. Franciszka i św. Klary z Asyżu i jak je przezwyciężać, które poprowadził fr. Elio J. ROJAS z prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju.

Bardzo aktualny i przyciągający temat wzbudził zainteresowanie nowicjuszy w kierunku zrozumienia duchowości franciszkańskiej, która nie opiera się na moralizatorstwie czy pietyzmie.
W nowicjacie przebywają nowicjusze pochodzący z różnych regionów i jurysdykcji z Brazylii i Wenezueli i z tego względu staje się on sprzyjającym miejscem do przyswojenia sobie, jak żyć z ludźmi z różnych kultur, jak żyć w różnorodności, która może wzbogacać relacje braterskie. Nowicjusz uczy się, że być bratem mniejszym konwentualnym to kochać i żyć z bratem, który się od niego różni. Tym zaś, co łączy, jest ten sam ideał zawarty w spuściźnie pozostawionej przez naszego ojca św. Franciszka z Asyżu, zachowany w Regule, w pismach i hagiografii Biedaczyny z Asyżu, w Konstytucjach, w Statutach generalnych i w innych dokumentach zapoznawanych i studiowanych w ramach rocznej formacji nowicjackiej. Ponadto nowicjusze nie tylko oddają się modlitwie, ale także angażują się w zajęcia manualne, sport, rekreację, aby zawsze tworzyć braterską i radosną atmosferę. Tydzień formacyjny rozbudził w wychowankach pragnienie pogłębienia i jeszcze lepszego poznania duchowości franciszkańskiej.
Kierujemy do fr. Elio J. ROJAS nasze szczere podziękowanie. Modlimy się o wytrwałość i rozeznanie powołania dla naszych nowicjuszy i dla wszystkich odbywających formację w Zakonie.

Fr. André Luiz FERREIRA MACHADO, mistrz nowicjuszy