„Spotkanie misyjne 2023” braci na formacji początkowej odbyło się w dniach od 21 do 23 kwietnia 2023 r. w domu postulatu pw. św. Franciszka w Kurytybie, prowadzonym przez prowincję św. Franciszka w Brazylii.

Spotkanie zgromadziło wszystkich wychowanków z jurysdykcji: aspirantów (dwóch), postulantów (dziewięciu), nowicjuszy (dwunastu: jeden z prowincji św. Franciszka, dwóch z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli, jeden z delegatury św. Antoniego w Peru, trzech z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii, pięciu z prowincji św. Maksymiliana Kolbego w Brazylii), postnowicjuszy (czterech). Obecny był także minister prowincjalny fr. José Hugo da Silva SANTOS oraz współbracia: fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO – kustosz wenezuelski, fr. Alexandre PATUCCI DE LIMA i fr. Antônio Felipe de Oliveira ZAGO – wychowawcy postulantów, fr. Flávio M. VENÂNCIO – wychowawca aspirantów w Caçapava, fr. André Luiz Ferreira MACHADO i fr. Ramón Alfredo RUI UREÑA – mistrz i socjusz nowicjuszy w Cascavel, fr. Avedis BARBOSA – wicerektor postnowicjuszy w Santo André.
Pierwszego dnia fr. José Hugo da Silva SANTOS powitał przybyłych i poświęcił swoje wystąpienie temu, jak ważne jest, aby wychowankowie byli otwarci na propozycję formacyjną. W tym kontekście podkreślił, że każdy musi mieć poczucie przynależności do Zakonu jako jednej rodziny, w której wszyscy są braćmi.
Następnie wykład wygłosił fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO, który mówił na temat „charyzmatu franciszkańskiego” w formacji początkowej i ustawicznej. Przed obiadem wszyscy wzięli udział w wideokonferencji, aby zaznajomić się z doświadczeniem misyjnym fr. Josimar Oliveira de BARROS i fr. Júlio Gonçalves COSTA, którzy posługują na misji prowincjalnej w Curaçá (Bahia) w Brazylii.
W drugim dniu uczestnicy zwiedzili „muzeum życia”, ilustrujące duszpasterstwo wśród dzieci. Zapoznali się z pracą prowadzoną w tym ważnym dziele, które uratowało i nadal ratuje tysiące niedożywionych dzieci w Brazylii i na całym świecie. Jest to naprawdę bardzo ważna praca służąca Dzieciątku Jezus w dzieciach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Spotkanie obfitowało także w chwile braterstwa, sportu i rekreacji. Bogu niech będą dzięki za realizację tej inicjatywy. Niech św. Franciszek wstawia się za braćmi odbywającymi formację zakonną, aby wytrwali w powołaniu.

Fr. Alexandre PATUCCI DE LIMA, sekretarz prowincji