Dnia 20 października 2020 r. odbyło się drugie spotkanie ekonomów i gwardianów kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Obrady prowadzili fr. Deiby Antonio VERGARA PALENCIA, ekonom kustodii, i fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, kustosz prowincjalny.

W spotkaniu wzięli udział: fr. Rogério PEREIRA XAVIER, asystent generalny federacji FALC (Federación América Latina Conventuales), fr. Vincenzo Maria GIANNELLI, minister prowincjalny prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), fr. Carlos Ramón ORTÍZ ROJAS, wikariusz kustodii i gwardian klasztoru św. Józefa z Kupertynu w Palmira, fr. Ángel Daniel MEDINA MORALES, gwardian klasztoru NMP Wspomożycielki Wiernych w Barinas, fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii, Marisol ESCALANTE, księgowy, oraz ekonomowie klasztorów kustodii.
Spotkanie rozpoczął asystent generalny od lektury filozoficzno-antropologicznego tekstu na temat światowego kryzysu ekonomicznego, odwołując się do encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti i jego wystąpień w ostatnich miesiącach. Podkreślił znaczenie powszechnego braterstwa w świetle aktualnych problemów ekonomicznych, gdzie widoczne są egoizm i obojętność. W obliczu tego zjawiska jesteśmy wezwani, jako franciszkanie, do tworzenia przestrzeni dialogu i braterstwa, proponując inny sposób myślenia o kwestiach ekonomicznych: należałoby zastanowić się i przemyśleć styl, w jaki zakonnicy pełnią posługę ekonomów.
Uczestnicy dyskutowali m.in. o wykorzystaniu komputerowego oprogramowania „Banana”, które jest bardzo pomocne w zarządzaniu ekonomicznym.
Minister prowincjalny przypomniał, że ekonomia musi być prowadzona w sposób jednolity, a na kapitułach klasztornych proboszcz powinien przedstawić sprawozdanie ekonomiczne parafii jako konkretny znak przejrzystości ekonomicznej.
Kustosz prowincjalny podziękował współbraciom za ich posługę i zachęcił do kontynuowania pracy w logice uporządkowanej i przejrzystej ekonomii, zgodnie z naszym sposobem życia i mentalnością planowania, gdyż międzynarodowe instytucje dobroczynne wymagają konkretnych i szczegółowych projektów.
Na koniec ekonom kustodii poinformował uczestników o różnych projektach kustodialnych, zarówno tych zakończonych, jak i tych, które są w toku, a także o tych, które zostały zatwierdzone lub odrzucone przez międzynarodowe instytucje dobroczynne.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii