W dniach 21-23 października 2020 r. odbyło się spotkanie braterskie kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii (Maranhão), które poprowadził fr. Rogério Pereira XAVIER, asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales).

Ze względu na kryzys sanitarny wywołany przez Covid-19 spotkanie odbyło się w trybie online, to znaczy każda wspólnota uczestniczyła w nim za pomocą połączenia internetowego z własnego klasztoru. W swoich prelekcjach fr. Rogério zwrócił szczególną uwagę na uchwały ostatniej kapituły generalnej zwyczajnej z 2019 r., podkreślając przede wszystkim relacje, współpracę i współodpowiedzialność ze świeckimi, nawrócenie ekologiczne, korzystanie z nowych środków komunikacji, inicjatywy wspólnotowe na rzecz życia bardziej wiernego charyzmatowi.
Każdego popołudnia bracia spotykali się w poszczególnych wspólnotach, aby zastanowić się nad wskazaniami, jakie rano przedstawiał fr. Rogério. Następnego dnia wszystkie przemyślenia z klasztorów były współdzielone z innymi braćmi, aby w ten sposób wytworzyć środowisko bliskości i wymiany myśli, służące osobistemu i duchowemu wzrostowi każdego zakonnika i całej wspólnoty kustodialnej.
Na koniec asystent krótko omówił nowe Konstytucje, podkreślając przede wszystkim ich aspekt duchowy. Następnie poszczególni bracia mieli możliwość zadawania pytań, zwłaszcza odnoszących się do zmian wprowadzonych w nowych Konstytucjach.
Należy podkreślić znaczącą rolę nowych technologii, które pozwoliły na przeprowadzenie spotkania w sposób dynamiczny i braterski, zważywszy, że z powodu trwającej pandemii nie można było zgromadzić się osobiście.

Fr. Roberto Honorato OLIVEIRA DOS REMÉDIOS