W sobotę 11 listopada 2023 r. kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii wzięła udział w piątej pielgrzymce do bazyliki Matki Bożej w Aparecida.

Zakonnicy, a także bracia odbywający formację i wierni świeccy, uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem bp. José Eudes CAMPOS DO NASCIMENTO, ordynariusza diecezji São João Del Rei. Wśród koncelebransów był kustosz prowincjalny fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES oraz inni współbracia zakonni i kapłani.
Podczas pielgrzymki ponowiono poświęcenie się Maryi Dziewicy i proszono o Jej macierzyńskie wstawiennictwo we wszystkich potrzebach świata i Brazylii. W modlitwie u stóp Maryi została złożona kustodia, prowadzone misje i cały Zakon.
Niech Dziewica Maryja, odnaleziona w mętnych wodach rzeki Paraíba do Sul, wstawia się u swego Syna Jezusa i wyprosi pokój dla świata!

Fr. Willian Gomes MENDONÇA, sekretarz kustodii