Dialog międzyreligijny był głównym tematem sympozjum franciszkańskiego, które zostało zorganizowane z okazji 800-lecia spotkania św. Franciszka z sułtanem Egiptu.

Wydarzenie odbyło się w audytorium Instytutu San Bonaventura (ISB) w Brasilii (Brazylia), w dniach 8-10 lipca 2019 roku.
W pierwszym wystąpieniu fr. Elio ROJAS OFMConv (z Prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju), mówił o „dialogu jako jednym z fundamentów duchowości franciszkańskiej” i wyjaśnił, że celem serafickiego Ojca św. Franciszka nie było nawrócenie sułtana, lecz podzielenie się ideami największej mistyki duchowej.
Następnie fr. Sandro Roberto DA COSTA OFM (z Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego Rio de Janeiro), który próbował przeanalizować treści różnych autorów, wydarzenia i dzieła, które na przestrzeni wieków dotykały tego spotkania.
Dzięki referatom dr Monica UDLER i dr Marcos Aurelio FERNANDES, uczestnicy zapoznali się z wkładem filozofii w mistykę.
Ostatniego dnia sympozjum powitano przedstawicieli muzułmanów: Abdula RASHIDA, studenta dziennikarstwa na Uniwersytecie w Brazylii (UNB) i Amarę CHANDOUL dr w dziedzinie nauk islamskich z Tunezji (oraz specjalistę w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie w Brazylii).
W ramach wprowadzenia w dyskusję dr Cláudio FONTELES (OFS) wykorzystał dokument z Abu Dhabi, podpisany przez papieża FRANCISZKA i wielkiego Imama AL-AZHARA w lutym br., na temat ludzkiego braterstwa, pokoju na świecie i wspólnego życia.
Na zakończenie fr. Rafael NORMANDO OFMConv mówił o mistyce franciszkańskiej i o tym, jak wychodzić na spotkanie z bliźnim. M.in. powiedział: „Należy nie tylko mówić, ale i wchodzić w kontakt ze światem drugiego człowieka, aby prowadzić z nim dialog. w duchowości franciszkańskiej nie ma miejsca na nietolerancję”.
Były to piękne dni dialogu, konfrontacji i wzajemnego szacunku, prawdziwe znaki na rzecz pokoju.

Friar Luís Felipe MARQUES OFMConv