W trakcie dwóch ostatnich podróży do Brazylii w październiku i listopadzie 2018 roku, wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL oraz asystent generalny FALC fr. Carlos TROVARELLI wspólnie odwiedzili niektóre z domów formacyjnych w Brazylii.

Chodzi tu konkretnie o międzynarodowy nowicjat w Caçapava (klasztor São Benedito) w stanie São Paulo, prenowicjat w Cascavel w stanie Paranà (klasztor Santo Antônio) – obydwa w Prowincji św. Franciszka z Asyżu (z siedzibą w São Paulo); postulat w Santa Maria (klasztor Santa Maria dos Anjos) i postnowicjat (teologia) w Brasilii (klasztor São Boaventura, dom formacyjny São Francisco de Assis) w dystrykcie federalnym w Brasilii, w Prowincji św. Maksymiliana M. KOLBEGO (z siedzibą w Brasilii).
Wikariusz generalny odwiedził również postulat w Curitiba (klasztor São Francisco) w stanie Paranà oraz postnowicjat (teologia) w Santo André (klasztor Senhor do Bonfim) w stanie São Paulo – obydwa należące do Prowincji św. Franciszka z Asyżu.
We wszystkich domach formacyjnych wizytatorzy mieli okazję wysłuchać wychowanków i podzielić się z nimi oraz z wychowawcami informacjami o różnych aspektach życia Zakonu.
Cztery jurysdykcje brazylijskie mają wspólny nowicjat, do którego uczęszczają także nowicjusze z Kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Ponadto, wszystkie jurysdykcje mają prenowicjat i postulat. W chwili obecnej są dwa postnowicjaty: jeden w Brasilii, a drugi w Santo André (São Paulo) – obydwa są gotowe na przyjęcie wychowanków z pozostałych jurysdykcji. Aktualnie liczba wszystkich wychowanków w Brazylii, na wszystkich etapach formacji, przekracza setkę.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC
(Federación América Latina Conventuales)