W dniach 23-28 sierpnia 2021 r., w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Brescii (Włochy), odbył się tydzień formacyjny dla braci, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat złożyli profesję wieczystą. W spotkaniu uczestniczyło 24 zakonników z różnych jurysdykcji należących do federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).

Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiedzialny był fr. Antonio BERTAZZO. Podjęty temat: Wzrastać, aby ubogacać się – rozeznawanie i towarzyszenie duchowe, został doceniony przez wszystkich uczestników ze względu na możliwość pogłębienia poruszanych treści poprzez porównanie z własnym konkretnym doświadczeniem i życiem. W ciągu kilku dni prelekcje wygłosili następujący współbracia: fr. Antonio BERTAZZO, fr. Thomas BOURQUEROD, fr. Giancarlo PARIS, fr. Ugo SARTORIO, fr. Giovanni VOLTAN.
Rodzinna atmosfera, radość z bycia razem po długim okresie pandemii oraz ciepłe przyjęcie ze strony gwardiana fr. Giancarlo PARIS i całej wspólnoty klasztornej w Brescii nadały spotkaniu piękno, które pojawia się wtedy, gdy łączy się formację ustawiczną i braterstwo franciszkańskie. Potwierdzeniem tego był również wspólny wyjazd nad pobliskie jezioro Iseo oraz pielgrzymka pod przewodnictwem gwardiana do nieodległej miejscowości Corticelle, gdzie znajduje się kościół, w którym nawrócił się czcigodny sługa Boży fr. Giacomo BULGARO (1879-1967). Został on pochowany w naszym pięknym kościele św. Franciszka w Brescii.
Z listu napisanego przez fr. Antonio BERTAZZO do ministrów i kustoszy FIMP po zakończeniu spotkania warto przytoczyć fragment nawiązujący do dokonanej weryfikacji: „W latach następujących po formacji początkowej konieczna jest bardziej intensywna formacja w perspektywie posługi duszpasterskiej, ale także w odniesieniu do tożsamości życia zakonnego, które coraz częściej stawia pytania o sens swojego istnienia w Kościele i o wymiar naszej posługi jako zakonników”. W związku z tym priorytetem należałoby uwypuklić zagadnienie życia konsekrowanego w jego ujęciu teologicznym i charyzmatycznym, podejmując wysiłek rozeznania dość złożonego dziś kontekstu kulturowego, społecznego i kościelnego.
Asystent generalny FIMP fr. Giovanni VOLTAN, który przez kilka dni był obecny na spotkaniu, wyraża podziękowanie wspólnocie w Brescii za gościnne przyjęcie współbraci. Kieruje również słowa wdzięczności do fr. Antonio BERTAZZO za to, że z pasją i kompetencją zorganizował tydzień formacyjny. Na prośbę uczestników odbędzie się jeszcze przynajmniej jedno lub dwa spotkania online, aby lepiej przygotować się do przyszłorocznego kursu, który przebiegnie pod hasłem: Słuchanie i głoszenie.

Fr. Giovanni VOLTAN