W dniach 23-25 stycznia 2023 r. postulanci z Francji, Hiszpanii i Włoch spotkali się w Brescii, aby poznać się nawzajem i podzielić się swoim doświadczeniem.

W sumie w spotkaniu wzięło udział 14 osób, pochodzących z domów formacyjnych prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii, kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii oraz prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). Niektórzy postulanci odbywający formację w prowincji padewskiej należą do delegatury prowincjalnej w Portugalii i do kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż).
Postulantom towarzyszyli ich wychowawcy: fr. Juan Luis CORMENZANA CARPIO z Hiszpanii, fr. Jack MARDESIC i fr. Bart DE PAEPE z Francji-Belgii, fr. Alessandro PERISSINOTTO i fr. Thomas Marie André BOURQUEROD z Włoch.
Dni spędzone w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Brescii były okazją do odkrycia franciszkańskiej rzeczywistości tego miejsca. W szczególny sposób, poprzez przykład i życie czcigodnego sługi Bożego fr. Giacomo BULGARO, postulanci zagłębili się w rozeznanie swojego powołania.
Czas przeżyty razem w prostocie i braterstwie sprawił, że uczestnicy zetknęli się z realiami każdego kraju, poznając w trakcie głębokiego dialogu specyfikę formacji i realizowany program. Postulanci wraz ze swoimi wychowawcami trwali także na wspólnej modlitwie, łącząc różne języki w jednym głosie uwielbienia i dziękczynienia Ojcu za wciąż nowy dar powołania.

Fr. Thomas M. André BOURQUEROD