Nowa książka fr. Zdzisława Józefa KIJASA „Brewiarz ekologa” (Wydawnictwo Effatà, Turyn 2019, s. 256) zostanie zaprezentowana 5 grudnia 2019 r. na targach małych i średnich wydawnictw Più libri più liberi („Więcej książek, bardziej wolni”) w centrum kongresowym „La Nuvola” w dzielnicy EUR w Rzymie.

Publikacja jest świadectwem głębokiej i zawsze żywej wrażliwości Kościoła na piękno stworzenia i zagadnienie naszej odpowiedzialności w odniesieniu do niego; jest to zarazem dowód, że franciszkanie zawsze zwracają uwagę na wartości ekologii.
Brewiarz zawiera teksty religijne i świeckie, papieży i mnichów, poetów i przyrodników, pisarzy starożytnych i współczesnych. Nie mówi się dużo o przyrodzie, ale raczej to ona sama mówi o sobie, o swoim pięknie, o swojej wewnętrznej harmonii i o swojej potrzebie istnienia dla ludzi.
W przedmowie kard. Peter K. A. TURKSON, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, pisze: „Szczególnie cieszę się, że mogę zaprezentować ten tom ludziom dobrej woli, którzy pragną wychwalać Stwórcę wraz ze wszystkimi Jego stworzeniami”.

Biuro ds. komunikacji