Kilka dni temu minister generalny fr. Carlos TROVARELLI otrzymał list, w którym jeden z najstarszych braci w Zakonie, fr. Oreste CASABURO, urodzony w 1926 r., należący do prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) i obecnie przebywający w klasztorze w Portici, poinformował o radosnym odkryciu, jakiego dokonał w zeszłym roku. Otóż fr. Oreste znalazł artykuł św. Maksymiliana M. Kolbego zatytułowany Sprzed lat 200 (por. Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, nr 1090, Niepokalanów 2008, s. 523-524).

W artykule, napisanym na początku maja 1934 r. w Mugenzai no Sono (Japonia), św. Maksymilian przypomniał, że na zakończenie kapituły generalnej, która miała miejsce w maju 1719 r. w Rzymie, postanowiono obrać Najświętszą Maryję Pannę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia za główną Patronkę Zakonu. Ta 156. kapituła generalna Zakonu (po raz 28 odbywała się w Rzymie, a 81. ministrem generalnym został fr. Carlo Giuseppe ROMILLI z Bergamo) wydała dekret potwierdzający ten wybór, zawierający następujące słowa:
„Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych od swego zarania nieprzerwanie szczególną cześć oddawał Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Dlatego czcigodne definitorium, idąc śladami przodków, postanowiło tęż Najświętszą Dziewicę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia wziąć sobie za główną Patronkę, żywiąc stąd jak najsilniejszą nadzieję, iż w przyszłości nabożeństwo i cześć względem tejże Bogarodzicy i tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia w Zakonie naszym co dzień bardziej będzie się rozpalać i powiększać”.
Dekret ten potwierdził papież Klemens XI w dniu 7 maja 1720 r.
W swoim liście fr. Oreste podkreślił, że „w czasach o. Kolbego było to 200 lat temu, teraz mija 300 lat: trzy stulecia!”, i zachęcił ministra generalnego do wykorzystania tej okazji: „Biorąc pod uwagę dziwny, ale szczęśliwy zbieg okoliczności, przyszła mi myśl, aby zwrócić się z taką prośbą: czy w tej trudnej sytuacji związanej z «wirusem» nie można byłoby skierować pokrzepiającej «modlitwy franciszkańskiej» do Maryi, ponowić zawierzenie Jej swoich apostołów i dzieci, jak czynił to seraficki ojciec św. Franciszek?”
120. minister generalny podjął tę propozycję. W dniu 7 maja 2020 r., po Mszy św., której przewodniczył w nadal zamkniętej z powodu covid-19 bazylice świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, odmówił akt zawierzenia całego Zakonu Najświętszej Maryi Pannie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia.
Po raz kolejny spotykają się tradycja Zakonu, nadzieja i ufność w opiekę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny (por. Konstytucje, art. 1, §§ 6-7).

Zamieszczamy modlitwę zawierzenia odmówioną przez ministra generalnego >>>.

Biuro ds. komunikacji