W poniedziałek 15 lipca 2019 r., w święto liturgiczne św. Bonawentury z Bagnoregio, franciszkanie z Kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) dziękowali Panu za święcenia diakonatu.

Wydarzenie o wielkim znaczeniu duchowym i kościelnym było celebrowane w Palmi, w kościele parafialnym Matki Bożej Różańcowej wypełnionym wiernymi. Francesco MILITO, biskup diecezji Oppido Mamertina-Palmi, który przewodniczył Eucharystii, udzielił święceń diakonatu fr. Diego CANINO. Kandydata przedstawił wcześniej fr. Giorgio TASSONE, pełniący funkcje kustosza prowincjalnego.
W homilii biskup zaprosił fr. Diego i wszystkich obecnych do naśladowania Chrystusa Sługi, na wzór Biedaczyny z Asyżu, jego żywej ikony, podążając tą drogą, którą święty Bonawentura mistrzowsko nakreślił w swojej książce „Itinerarium mentis in Deum”. Całe nasze życie – podkreślał – jest „wędrówką”, pielgrzymką, powrotem do Boga, wspinaczką w kierunku Tego, który jest miłością.
W koncelebrze, animowanej liturgicznie przez grupę Odnowy w Duchu Świętym, uczestniczyło 18 kapłanów i 5 diakonów diecezjalnych. Wśród obecnych byli współbracia ze wspólnej formacji w Asyżu nowego diakona: fr. Giuseppe Franco TONDO, fr. Gianluca CATAPANO, fr. Antonio GRASSI, fr. Pio Mikael PURBA i fr. Fictorium Natanael GINTING. Obecni byli również prawie wszyscy zakonnicy z kustodii, w tym fr. Francesco CELESTINO, gwardian klasztoru św. XII Apostołów w Rzymie, który jako pierwszy towarzyszył drodze powołania fr. Diego, jako ówczesny kustosz prowincjalny i odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży i powołań.
Radosne wydarzenie kontynuowane było w sali parafialnej, gdzie wspólnoty kustodii, we współpracy z różnymi grupami parafialnymi (Caritas, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat), ofiarowali wszystkim uczestnikom bogate menu i sprawili, że wszyscy mogli odczuć jak pięknie być braćmi, w atmosferze harmonii i przyjaźni.

Fr. Piotr ANZULEWICZ sekretarz kustodialny