Rozpoczęcie nowicjatu 2022-2023
Obrzęd rozpoczęcia nowicjatu przez dziewięciu kandydatów z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach odbył się 29 kwietnia 2022 r. w kaplicy Assisi Shanthi Kendra w Karukutty. Ceremonii przewodniczył minister prowincjalny fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL. Wszyscy nowo przyjęci do nowicjatu otrzymali „tau”. Minister prowincjalny powierzył nowych nowicjuszy opiece mistrza nowicjatu fr. Francis Antony PARECKATTIL i wicemistrza fr. Sijo NADACKAL.

Profesja symliczna
1 maja 2022 r. nowicjusze Chintu PRADHAN, Sisir Kumar BEERO, Gopinath NAYAK, Sahid NAYAK i Rejish NAYAK złożyli profesję sympliczną. Liturgii eucharystycznej przewodniczył minister prowincjalny fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL, a koncelebrowali fr. Louis PANTHIRUVELIL i fr. Francis Antony PARECKATTIL.
Z kolei 12 maja 2022 r. śluby czasowe złożył nowicjusz Jackson VATHUKKADAN. Mszy św. przewodniczył fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL, a wśród koncelebransów byli fr. Antony NALLUKUNNEL i fr. Louis PANTHIRUVELIL.

Profesja wieczysta
Dnia 12 maja 2022 r. fr. Albin AMBATTUPARAMBIL, fr. Tijo VELLACHALIL, fr. Jomins KUZHIKANNIYIL, fr. Jibin THEKKINEN, fr. Jithin THANUPARAMPIL i fr. Victor PALLIPADAN złożyli profesję uroczystą. Eucharystii przewodniczył minister prowincjalny fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL, a koncelebrowali fr. Antony NALLUKUNNEL i fr. Louis PANTHIRUVELIL. Gratulujemy naszym współbraciom i zapewniamy o naszej bliskości w modlitwie.

Spotkanie profesów solemnych z prowincji
Spotkanie wszystkich profesów wieczystych z prowincji indyjskiej odbyło się w maju 2022 r. w dwóch turach. Pierwsza część miała miejsce w dniach 1-3 maja 2022 r. w klasztorze św. Józefa z Kupertynu w Eluru, zaś druga w dniach 12-14 maja 2022 r. w Assisi Shanthi Kendra w Karukutty. Dni te charakteryzowały się spotkaniami różnych komisji, zgromadzeniem prowincjalnym pod przewodnictwem ministra prowincjalnego, wspólnymi zajęciami rekreacyjnymi i braterską wymianą doświadczeń. W prowincji odbyło się również spotkanie młodych kapłanów, które trwało od 15 do 17 maja 2022 r.

Sekretariat prowincji