W dniach od 7 do 11 sierpnia 2023 r. bracia z Kustodii Prowincjalnej św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie zebrali się w Seminarium św. Antoniego w Bình Dương, aby wziąć udział w tygodniu braterstwa kustodialnego.

Temat tygodnia: Braterstwo i synodalność są drogami Kościoła i Zakonu w dzisiejszym świecie. Gościem specjalnym spotkania był brat Joseph NGUYỄN (Xuân Trường) z delegatury prowincjalnej w Australii, który w latach 2014-2017 był rektorem klasztoru Św. Antoniego.
Tydzień rozpoczął się Mszą Świętą o Duchu Świętym, której przewodniczył brat Joseph NGUYỄN (Xuân Trường). Pierwszego dnia brat Peter HOÀNG (Thành Đông), sekretarz ds. formacji, przedstawił Dyrektorium formacyjne. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, zgodnie z sześcioma rozdziałami konspektu przygotowawczego, aby omówić i podsumować pozytywne punkty życia jurysdykcji oraz przedstawić sugestie i poprawki dotyczące wszelkich negatywnych punktów.
Drugiego dnia zgromadzenie uświetnił swoją obecnością brat Paul NGUYỄN (Đình Vịnh) OFM, profesor psychologii w Niższym Seminarium Duchownym. Brat Paul mówił o nadużyciach w życiu zakonnym. Omówił główne rodzaje nadużyć, a mianowicie: nadużycia władzy, nadużycia finansowe, nadużycia duchowe i nadużycia seksualne.
Trzeciego dnia brat Joseph NGUYỄN (Xuân Trường) mówił na temat Budowania dobrego braterstwa. Omówił trzy główne punkty: patrzeć na osiągnięcia przeszłości z wdzięcznością; patrzeć na możliwości i wyzwania teraźniejszości z silną wiarą; i odważnie stawiać czoła przyszłości z nadzieją i miłością. Młodzi bracia słuchali i dyskutowali o historii Kustodii w ciągu ostatnich dziewiętnastu lat. Oprócz prezentacji brata Józefa, wysłuchali także braci z poprzednich pokoleń. Brat Józef wykorzystał swoje doświadczenie życia zakonnego i zrozumienie struktury zarządu Zakonu, aby wyjaśnić niektóre urzędy i obowiązki, które wielu braci przyjmuje po raz pierwszy. Mówił także o charyzmacie franciszkańskim jako elemencie założycielskim młodej kustodii.
Czwartego dnia bracia wysłuchali sprawozdań na temat stanu klasztorów i różnych urzędów. Obecnie w kustodii znajdują się cztery klasztory i jeden dom filialny należący do klasztoru św. Antoniego. Bracia wysłuchali także sprawozdań z działów: finansowego, formacji, ewangelizacji, komunikacji, MI i dzieł miłosierdzia. Dzięki sprawozdaniom i odpowiedziom na pytania, wszyscy mogli lepiej zrozumieć stan każdego klasztoru, wspólnoty i dzieł Kustodii. Po dniu sprawozdań i dyskusji wszyscy bracia z radością wzięli udział w meczu piłki nożnej.
Ostatniego dnia bracia wysłuchali sprawozdań braci zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne. Następnie kustosz prowincjalny, brat Joseph TRẦN (Văn Long), przedstawił raport o stanie kustodii wraz z kilkoma projektami, które bracia mogliby przedyskutować i zrealizować w przyszłości.

Tydzień wspólnotowy zakończył się wieczorną Mszą św. dziękczynną, podczas której siedmiu braci studentów odnowiło swoje śluby zakonne.

Br. Joseph NGUYỄN (Chính Luận) sekretarz kustodii