W sobotę 25 stycznia 2020 r., w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Catanzaro Lido, abp Vincenzo BERTOLONE, metropolita Catanzaro-Squillace, udzielił święceń kapłańskich fr. Diego CANINO.

„Święcenia kapłańskie – powiedział w homilii – są dla nas znakiem, że nigdy nie jesteśmy osamotnieni w wyborze naszej drogi życiowej, ponieważ to Pan nas wybiera, powołuje i posyła. Wsłuchać się w Jego głos i porzucić wszystko, aby podążać za Nim, oznacza znalezienie prawdziwego szczęścia”.
Uroczystość przebiegała w podniosłej i radosnej atmosferze, a uczestnikom liturgii towarzyszyło pewnego rodzaju „zdumienie” i wdzięczność. „Doświadczamy «zdumienia» – podkreślił pod koniec uroczystości fr. Giorgio TASSONE, kustosz kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) – ponieważ Bóg zechciał pochylić się nad naszą kustodią, dając nam fr. Diego jako kapłana. Odczuwamy «wdzięczność» przede wszystkim za wielu ludzi, którzy doprowadzili go do dnia dzisiejszego. (…) Dzisiaj, zgromadzeni wokół niego, mieliśmy okazję zastanowić się nad naszym powołaniem franciszkańskim i być z tego wyboru dumni. (…) Specjalne podziękowanie należy się jego rodzinie: siostrze Marcelli, krewnym, a zwłaszcza zmarłym rodzicom Teresie Marii i Umberto, którzy z nieba dzielą naszą radość i modlą się za niego”.
W liturgii święceń wzięło udział 24 kapłanów, 2 diakonów oraz wielu współbraci zakonnych i osób świeckich, przybyłych ze wspólnot klasztornych i parafialnych z Rzymu i Asyżu, z Kalabrii i Sycylii. Był również obecny fr. Gaspare LA BARBERA, minister prowincjalny prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia). Nie zabrakło tych, którzy towarzyszyli neoprezbiterowi na duchowej i formacyjnej drodze: fr. Francesco CELESTINO – pierwszego wychowawcy i przewodnika ukierunkowującego jego powołanie franciszkańskie, fr. Giuseppe TONDO – jego ojca duchownego, fr. Silvestru BEJAN – promotora jego pracy naukowej o św. Franciszku i Marcinie Lutrze, obronionej w Instytucie Teologicznym w Asyżu.
Fr. Diego urodził się 24 stycznia 1975 r. w Catanzaro. Przed wybraniem drogi powołania zakonnego ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Pizie i przez 18 miesięcy odbywał praktykę adwokacką. W 2008 r. zdał egzamin państwowy i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu prawnika, pełniąc go do 2011 r. Wykreślił się wtedy z rejestru adwokatów i pod kierunkiem fr. Francesco CELESTINO, ówczesnego kustosza prowincjalnego, podjął się rozeznania powołania w klasztorze w Amantea, a następnie, 29 września 2012 r., rozpoczął postulat w klasztorze w Benevento. Dnia 12 września 2014 r. wstąpił do nowicjatu w Padwie, a na jego zakończenie, 28 sierpnia 2015 r., złożył śluby czasowe. Podczas Mszy św. w kościele św. Bernardyna ze Sieny w Amantea, 1 września 2018 r., złożył śluby wieczyste. W dniu 21 czerwca 2019 r. uzyskał bakalaureat z teologii w Instytucie Teologicznym w Asyżu, zaś 15 lipca, w kościele Matki Bożej Różańcowej w Palmi, otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp. Francesco MILITO, ordynariusza diecezji Oppido Mamertina-Palmi.

Fr. Piotr ANZULEWICZ, sekretarz kustodii