5 maja 2023 r. w klasztorze św. Franciszka w Palmi spotkali się bracia z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) oraz z kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria).

Na szczególne podkreślenie zasługuje serdeczne przyjęcie ze strony kustosza fr. Giorgio TASSONE i wspólnoty zakonników i świeckich z Palmi.
Bracia z prowincji sycylijskiej wraz z kilkoma świeckimi współpracownikami wyruszyli wczesnym rankiem w podróż autobusem do Kalabrii. Po przybyciu do Palmi kustosz przedstawił rzeczywistość społeczną i religijną miasta oraz różne formy działalności duszpasterskiej parafii. Następnie podczas Mszy św., której przewodniczył fr. Giorgio TASSONE, zaraz po homilii, bracia odnowili śluby zakonne.
Na zakończenie liturgii minister prowincjalny z Sycylii fr. Gaspare LA BARBERA podziękował kustoszowi i współbraciom z Kalabrii za ciepłe przyjęcie i przypomniał, że wybór Palmi jako miejsca obchodów „święta prowincji” jest kolejnym krokiem na już podjętej drodze, która doprowadzi do tego, że pod koniec sierpnia 2023 r. dwie jednostki, Sycylia i Kalabria, staną się jedną jurysdykcją pod nazwą „prowincja Niepokalanego Poczęcia” we Włoszech Południowych.
W kolejnym punkcie minister prowincjalny wymienił braci obchodzących w tym roku jubileusze, a w szczególności: fr. Salvatore LO CURCIO, wikariusz prowincji sycylijskiej – 25-lecie święceń prezbiteratu (5 stycznia), fr. Vincenzo MANGONE – 60-lecie święceń prezbiteratu (17 lutego), fr. Fedele FIASCONARO i fr. Augusto DRAGO – 60-lecie święceń prezbiteratu (30 marca), fr. Angelo SPARACINO – 60-lecie święceń prezbiteratu (1 września), fr. Antonio PARISI – 25-lecie profesji zakonnej (6 września), fr. Tommaso GAUDIO – 70-lecie profesji zakonnej (17 września), fr. Felice FIASCONARO – 60-lecie profesji zakonnej (17 września), fr. Francesco CELESTINO – 25-lecie święceń prezbiteratu (29 grudnia).
Podczas Mszy św. wszyscy modlili się za braci zmarłych w ciągu roku, zwłaszcza za fr. Antonio MILAZZO i fr. Luigi BUTERA, a także za zmarłą kilka dni wcześniej mamę fr. Antonino ARENA.
Na pamiątkę wspólnie spędzonego święta fr. Gaspare LA BARBERA złożył w imieniu całej prowincji dar dla kustodii kalabryjskiej w postaci zdobionej ceramiki, wykonanej w szkole palermiańskiej.
Po obiedzie miało miejsce zwiedzanie budynku znajdującego się tuż przy kościele, oddanego na użytek parafii przez miasto Palmi. Wykorzystywany jest on jako centrum społeczne „Madonna del Rosario” i odbywają się w nim różne zajęcia, w tym także liturgiczne.
Dzień zakończył się spacerem po pięknej promenadzie „Ulivarella”, gdzie na horyzoncie widać Sycylię i Wyspy Liparyjskie. Widok ten przypomniał nam, jak blisko są Sycylia i Kalabria, nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim ze względu na franciszkańskiego ducha braterstwa.

Fr. Rosario TERRANOVA, sekretarz prowincji