W dniach 2-5 maja 2022 r. minister generalny fr. Carlos TROVARELLI i asystent generalny Conventual Franciscan Federation (CFF) fr. Jude WINKLER odwiedzili braci w Montrealu należących do kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego w Kanadzie.

Kustodia wchodzi w skład prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk). Posiada dwa klasztory i dom filialny w Montrealu oraz trzy klasztory w Stanach Zjednoczonych. Fr. Józef BŁASZAK jest kustoszem prowincjalnym i proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej słynie ze wspaniałych dzieł sztuki, z których wiele jest malowanych na wyprawionej skórze. Minister generalny koncelebrował tam Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Odwiedził też kościół Najświętszej Trójcy, który służy głównie polskim imigrantom, ale jest otwarty na posługę wiernym mówiącym po francusku i angielsku. Udał się także do kościoła św. Jana Pawła II (połączenie anglojęzycznego kościoła Zmartwychwstania Pańskiego i polskojęzycznego kościoła św. Maksymiliana Kolbego i św. Wojciecha).
4 maja bracia spotkali się z ministrem generalnym, aby omówić aktualną sytuację współbraci i ich posługę duszpasterską. Chociaż kustodia została założona, aby służyć polskim imigrantom w Montrealu, w ostatnich latach napływ imigrantów zmniejszył się, a wspólnoty starzeją się. Jedną z możliwych odpowiedzi na tę sytuację może być dotarcie w przyszłości do innych społeczności etnicznych, na przykład hiszpańskojęzycznych.
5 maja wizyta zakończyła się zwiedzeniem kempingów prowadzonych przez braci, położonych na północny zachód od Montrealu, zwanych „Kaszubami”.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF