W dniach 21-24 września 2020 r. odbyła się w Brnie kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach.

W kapitule uczestniczyło 19 braci. Obradom przewodniczył fr. Carlos TROVARELLI, minister generalny Zakonu. Był również obecny fr. Tomaš LESŇÁK, asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).
Na początku zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia prowincji, a potem odbyła się dyskusja nad poruszonymi zagadnieniami.
Drugiego dnia, w godzinach wieczornych, bracia w pierwszym głosowaniu wybrali nowego ministra prowincjalnego, którym został fr. Piotr PAWLIK, dotychczasowy gwardian klasztoru w Brnie.
Kolejnego dnia wybrano definitorium prowincjalne, w którego skład weszli: fr. Stanisław GRYŃ – wikariusz prowincji, fr. Petr MACHÁČEK – sekretarz prowincji, fr. Stanisław STEC – ekonom prowincji, fr. Sebastian GRUCA. Następnie przystąpiono do wyboru nowych gwardianów.
W ostatnim dniu bracia pogłębili niektóre kwestie uwydatnione w dyskusji dotyczącej życia prowincji i przekazali je definitorium prowincjalnemu do wykorzystania w Instrumentum laboris, które będzie rozpatrywane na drugiej części obrad kapitulnych.
Druga część kapituły przewidziana jest w dniach 23-25 listopada 2020 r.

Fr. Petr MACHÁČEK, sekretarz prowincji