W dniu 17 listopada 2018 roku, w liturgiczne święto św. Elżbiety Węgierskiej, patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Prowincja świętych Cyryla i Metodego w Czechach przeżywała uroczystość ślubów zakonnych.

Tego dnia, na ręce prowincjała fr. Stanisława GRYNIA, swoje wieczyste śluby zakonne złożył fr. Patrik Bogdan RYGIEL.
Powołanie zakonne fr. Patryka rodziło się powoli, a wielką rolę w jego rozwoju miało czasopismo „Immaculata”, wydawane przez czeskich franciszkanów, które trafiło w jego ręce jeszcze w okresie gimnazjum.
Fr. Patrik aktualnie jest studentem piątego roku seminarium duchownego w Bratysławie.
Śluby zakonne złożył we franciszkańskim kościele w Opawie, która leży blisko jego rodzinnego domu w Orłowa (Orlová) koło Ostrawy. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli wierni, współbracia zakonni z Czech, Słowacji i Polski, siostry zakonne, przyjaciele i rodzina. Przybyli także trzej nowicjusze, którzy swoja formację początkową odbywają w nowicjacie w Polsce (w Kalwarii Pacławskiej) wraz z ich mistrzem oraz postulant z Bratysławy.
Profesja zakonna naszego współbrata jest cennym świadectwem dla tych wszystkich, zwłaszcza ludzi młodych, którym trudno jest podjąć decyzję na trwałe.
Dla prowincji czeskiej wydarzenie jest z pewnością darem Bożym. To druga taka uroczystość w krótkim odstępie czasu: w minionym roku śluby wieczyste złożył fr. Petr MACHAČEK.
Nasze powołania i całą prowincję zawierzamy Matce Bożej z Cwilina (Cvilín).

Fr. Stanisław GRYŃ, minister prowincjalny