W dniach 7-10 maja 2018 r., w 25-lecie odnowienia naszej obecności w Rosji, odbyła się w Petersburgu pierwsza część kapituły zwyczajnej kustodii generalnej naszego św. ojca Franciszka.

Na kapitule zgromadziło się – pod przewodnictwem ministra generalnego fr. Marco TASCA – 14 zakonników po ślubach wieczystych, którzy aktualnie zapisani są do kustodii. Był również obecny asystent generalny FEMO fr. Jacek CIUPIŃSKI (moderował prace kapitulne) i fr. Guglielmo SPIRITO z kustodii generalnej świętego konwentu asyskiego (wygłosił konferencję duchową wprowadzającą w obrady).
Po odczytaniu sprawozdań i dokonaniu oceny mijającego czterolecia wybrano nowego kustosza, którym został fr. Dariusz HARASIMOWICZ. W skład nowego definitorium weszli: fr. Andrian ZUDIN (wikariusz kustodii), fr. Piotr KARNIALIUK (sekretarz kustodii) i fr. Viktor FRANKOVSKI (ekonom i poborca).
Wielkie podziękowanie należy się byłemu kustoszowi fr. Nikolay DUBININOWI, który przez ostatnie trzy kadencje zarządzał kustodią, oraz członkom ustępującego definitorium: fr. Andrzejowi BUKO, fr. Adamowi NOWAKOWI, fr. Stanisławowi WÓJTOWICZOWI, fr. Dariuszowi HARASIMOWICZOWI i fr. Michałowi GRUSZCE, którzy w minionym czteroleciu wraz z przełożonym wyższym dzielili odpowiedzialność za kustodię.
W imieniu wszystkich współbraci życzymy nowemu kustoszowi i jego współpracownikom, aby zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego i w Jego świetle przewodzili kustodii.
Druga część kapituły odbędzie się od 10 do 13 września 2018 r. w Petersburgu.

Fr. Jacek CIUPIŃSKI, asystent generalny FEMO