Od 5 lutego do 9 lutego 2023 r. delegaci konferencji episkopatów Europy spotkali się w Pradze na zgromadzeniu kontynentalnym w ramach przygotowań do synodu zwołanego przez papieża Franciszka. Temat przewodni obrad: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

W sumie na świecie odbędzie się siedem takich zgromadzeń dla poszczególnych regionów: Afryki, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Azji, Europy, Bliskiego Wschodu – Kościoły Wschodnie, Ameryki Północnej, Oceanii.
Misja? Celem zgromadzenia na etapie kontynentalnym jest wniesienie wkładu fazy diecezjalnej do dokumentu przeznaczonego dla fazy kontynentalnej, a ponadto w wyniku rozeznania synodalnego opracowanie dokumentu końcowego, który pomoże następnej fazie w opracowaniu Instrumentum laboris.
Kluczowe pytanie brzmi: W jaki sposób ta wspólna droga, która dzisiaj odbywa się na różnych poziomach (od lokalnego do powszechnego), umożliwia Kościołowi głoszenie Ewangelii zgodnie z powierzoną mu misją. Jakie kroki proponuje podjąć Duch Święty, aby wzrastać jako Kościół synodalny?
W Pradze słuchało i dyskutowało około 200 przedstawicieli konferencji episkopatów Europy. Po liturgii inauguracyjnej sprawowanej wieczorem 5 lutego wszystkich uczestników przyjął następnego dnia rano miejscowy ordynariusz abp Jan GRAUBNER. Obecny był również abp Martin KMETEC OFMConv z Izmiru w Turcji, który koncelebrował Mszę św.
Po wstępnych powitaniach i wyjaśnieniach dotyczących metodologii konferencję wygłosił prof. Tomáš HALIK. Stwierdził: Kościół jako komunia pielgrzymów jest żywym organizmem, co oznacza, że jest zawsze otwarty, przekształca się i rozwija! Wezwał: zadaniem Kościoła jest podtrzymywanie pragnienia tego celu stale obecnego w ludzkich sercach, a jednocześnie oparcie się pokusie uznania jakiejkolwiek formy Kościoła, społeczeństwa i wiedzy religijnej, filozoficznej czy naukowej za ostateczną i doskonałą. Przestrzegł: nie powinniśmy podchodzić do innych z pychą i arogancją tych, którzy posiadają prawdę. Prawda to księga, której nikt z nas jeszcze nie zgłębił do końca. Nie jesteśmy właścicielami prawdy, ale miłośnikami prawdy i miłośnikami Tego, który może powiedzieć: Ja jestem Prawdą. Nie lękajcie się! Był to jego końcowy apel do wszystkich uczestników zgromadzenia i zapewne do całego Kościoła.
W pięciodniowej konferencji, oprócz przedstawicieli na sali, brało udział 390 uczestników online. Wszystkie konferencje episkopatów europejskich (39) mogły wyznaczyć dziesięciu przedstawicieli. Fr. Andreas MURK, przewodniczący niemieckiej konferencji wyższych przełożonych zakonnych, został wysłany jako reprezentant konferencji episkopatu Niemiec.

Fr. Andreas MURK