Wszystkie włoskie jurysdykcje FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) są zobowiązane do przeprowadzenia kapituły prowincjalnej zwyczajnej do końca 2021 r., z wyjątkiem prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), która odbyła ją w minionym roku. Ustalony wcześniej program uległ jednak różnym zmianom ze względu na kryzys sanitarny.

Po kapitule kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż), która miała miejsce pod koniec lutego, były przewidziane w marcu i kwietniu pierwsze części kapituł następujących jurysdykcji: prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe), prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol).
Terminy kapituł były kilkakrotnie zmieniane i obecnie przedstawiają się następująco: 3-7 maja – prowincja świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), część pierwsza; 10-15 maja – Sycylia, część pierwsza; 17-22 maja – Asyż, część druga; 25-29 maja – Neapol, część pierwsza; 7-11 czerwca – Apulia, część druga; 14-19 czerwca – Włochy Środkowe, część pierwsza; 20-29 czerwca – Włochy Północne, część pierwsza; 12-17 lipca – Sycylia, część druga; 19-24 lipca – Włochy Środkowe, część druga; 26-31 lipca – Włochy Północne, część druga; 2-6 sierpnia – Neapol, część druga.
W celu ułatwienia posługi tym, którzy zostaną powołani do zarządzania prowincjami, i biorąc pod uwagę daty przesunięcia kapituł, niektórzy ministrowie prowincjalni poprosili ministra generalnego o derogację, aby wybór ministra odbył się jak najszybciej (możliwość wyboru listownego z kilkoma skrutyniami, otwarcie kopert przed kapitułą: tak jest w Środkowych i Północnych Włoszech).
Na razie wszystko jest już przygotowane lub prawie przygotowane, jeśli chodzi o organizację kapituł, w tym sprawozdania ministrów i ich współpracowników oraz sprawozdania wizytatorów: asystenta generalnego fr. Giovanni VOLTAN (wizytował kustodię generalną w Asyżu i prowincję Włoch Środkowych), fr. Vincenzo MARCOLI (Sycylia), fr. Luciano FANIN (Apulia), fr. Matteo ORNELLI (Neapol) i fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWSKIEGO (Włochy Północne).
W miarę dobrze przebiegło zgromadzenie przedkapitulne prowincji Włoch Północnych (8-12 marca), zorganizowane na platformie cyfrowej. Zastąpiło ono spotkanie, które miało odbyć się z osobistym udziałem braci w dwóch turach. Jest to niejako zapowiedź nowego sposobu przeprowadzania kapituł (nie w sensie korzystania z platformy cyfrowej, ale poprzedzenia kapituły zgromadzeniem, które, miejmy nadzieję, zawsze będzie odbywać się z udziałem braci). Już w 2018 r. prowincja zwróciła się do poprzedniego ministra i definitorium generalnego z prośbą o taką możliwość i uzyskała pozwolenie. Oczekuje się, że nowe Dyrektorium kapituł prowincjalnych i kustodialnych, wraz z uwagami otrzymanymi od poszczególnych federacji, zostanie wkrótce zatwierdzone przez ministra generalnego i jego definitorium, a tym samym zacznie obowiązywać ad experimentum do następnej kapituły generalnej w 2025 r. (por. Uchwała 10 kapituły generalnej zwyczajnej w 2019 r.).

Fr. Giovanni VOLTAN