W swoim przesłaniu na uroczystość św. Franciszka z Asyżu w 2022 r. minister generalny fr. Carlos TROVARELLI nawiązał do tekstu opublikowanego przez Konferencję Rodziny Franciszkańskiej, a mianowicie do Wytycznych na franciszkańskie osiemsetlecie 2023-2026.

Wykorzystujemy to odniesienie jako okazję do przypomnienia, gdzie można znaleźć ten tekst, jak też do zaprezentowania dodatkowych pomocy przygotowanych przez Komitet Rodziny Franciszkańskiej na franciszkańskie osiemsetlecie.

Komitet Rodziny Franciszkańskiej na obchody franciszkańskiego osiemsetlecia

Rzym, sierpień 2022 r.

Drogie siostry i drodzy bracia z Rodziny Franciszkańskiej,
Niech Pan obdarzy was pokojem!

Zwracamy się do was jako Komitet Rodziny Franciszkańskiej ustanowiony dla obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia, abyście kontynuowali dialog, który sześciu naszych ministrów generalnych rozpoczęło 2 października 2021 r., kiedy to ogłosili wam program franciszkańskiego osiemsetlecia. Z tej też racji zostały następnie wysłane, na początku maja, Wytyczne zatytułowane 2023-2026: osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic.

Jak wiecie, jest to tekst przetłumaczony na 10 języków, przedstawiający zarys obchodów każdej rocznicy: w 2023 r. Reguły i Bożego Narodzenia w Greccio, w 2024 r. Otrzymania stygmatów, w 2025 r. Pieśni słonecznej, a w 2026 r. Transitusu, a może lepiej, Paschy Franciszka. Ten tekst będzie podstawową pomocą w obchodach poszczególnych rocznic.
Ci z was, którzy już postarali się przeczytać wspomniane Wytyczne, z pewnością zrozumieli bogactwo tej propozycji. Obecnie przesyłamy wam bardzo krótkie narzędzie (tylko dwie strony), aby lepiej „wprowadzić” w Wytyczne i całościowo uchwycić powiązania i podział różnych proponowanych zagadnień. Jest to coś w rodzaju tabeli, która rok po roku pokazuje różne tematy związane z każdą rocznicą, ukazując ich strukturę podzieloną na cztery podstawowe wymiary. Jest to prosta propozycja, której celem jest pokazanie możliwości wykorzystania wytycznych, a tym samym pobudzenie kreatywności.

W ten sposób mamy również sposobność, aby ponownie zachęcić was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do zapoznania się z Wytycznymi, które znajdują się na stronie internetowej Zakonu: https://www.ofmconv.net/pl/centenario-francescano-linee-guida-per-lapprofondimento-carismatico/.

Wydaje nam się bardzo piękne i znaczące, że my wszyscy, należący do jednej Rodziny Franciszkańskiej, możemy wspólnie prześledzić, w różnych krajach i kulturach świata, ważne etapy ostatnich lat życia „naszego” Franciszka z Asyżu.
Jednocześnie bracia z poszczególnych Zakonów i różnych Instytutów Rodziny Franciszkańskiej, odpowiedzialni za cztery sektory: komunikację, formację, ewangelizację oraz sprawiedliwość, pokój i integrację stworzenia, rozpoczęli koordynację prac związanych z obchodami osiemsetlecia. Odpowiedzialni za komunikację już pracują nad utworzeniem dla całej Rodziny Franciszkańskiej jednej strony internetowej poświęconej osiemsetleciu.
Gdybyśmy pod koniec tych czterech lat mogli powiedzieć, że obchodziliśmy rocznice wspólnie, jako Rodzina Franciszkańska, osiągnęlibyśmy już dobry wynik wzajemnego poznania, a przede wszystkim komunii.
Niech Pan towarzyszy nam na tej wspólnej drodze i pozwoli nam przeżyć te rocznice jako okazję do zdecydowanego skierowania naszego spojrzenia ku przyszłości i charyzmatycznego umocnienia naszej franciszkańskiej tożsamości.

W duchu braterstwa

Komitet Rodziny Franciszkańskiej na obchody franciszkańskiego osiemsetlecia

Pobierz załącznik: Główne założenia tematyczne na obchody jubileuszu >>>