Minister generalny, przy jednomyślnym poparciu swojej Rady, podczas posiedzenia definitorium generalnego w dniu 3 listopada 2018 roku wyznaczył (i uzyskał ich zgodę) siedmiu braci profesów wieczystych, którzy będą delegatami pleno iure podczas Kapituły generalnej zwyczajnej (Asyż-Collevalenza 18 maja – 18 czerwca 2019 r.).

Podczas niedawnej Kapituły generalnej nadzwyczajnej 2018, poświęconej rewizji Konstytucji, dostrzeżono brak braci zakonnych wśród delegatów kapitulnych. Z tego tytułu przyjęto propozycję, by w drodze wyjątku, wyznaczyć siedmiu braci zakonnych i zaprosić ich do uczestnictwa w Kapitule generalnej zwyczajnej 2019 pleno iure.
Propozycja ta stanowi wyjątek w prawie własnym Zakonu (delegaci na kapitułę generalną zostali już wcześniej wybrani) trzeba było zatem prosić o zgodę Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odpowiedź pozytywną otrzymano 25 października 2018 r.
Siedmiu braci zakonnych, po jednym z każdej federacji, zostało wybranych przez Definitorium generalne w oparciu o wskazania przewodniczących poszczególnych federacji. Wraz z nimi liczba zakonników z prawem głosu wzrosła do 91.

Sekretariat generalny