W dniu 28 grudnia 2019 r., w bazylice papieskiej św. Franciszka w Asyżu, trzech współbraci z włoskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) otrzymało święcenia kapłańskie: fr. Sosthène AYENA z klasztoru świętych Piusa i Antoniego w Anzio (RM), fr. Daniele GIOMBINI z klasztoru Zwiastowania NMP w Cagliari i fr. Peter Maria HRDY z klasztoru św. Franciszka w Foligno. Obrzędowi święceń przewodniczył bp Gualtiero SIGISMONDI, ordynariusz diecezji Foligno.

W uroczystości, obok rodziny i przyjaciół, uczestniczyli liczni współbracia zakonni i wierni z różnych wspólnot, w których fr. Sosthène, fr. Daniele i fr. Peter pełnią posługę duszpasterską. Dało się odczuć serdeczne przyjęcie ze strony braci ze Świętego Konwentu w Asyżu.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wielki dar nowych kapłanów dla naszej prowincji i życzymy im owocnego posługiwania na niwie Pańskiej.

Fr. Flavio César LAURA CHARCA