W dniach 11-12 marca 2020 r., w klasztorze Matki Bożej z Guadalupe w Heredia (Kostaryka), spotkali się członkowie komisji ds. formacji początkowej z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej.

Komisja, której głównym zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem procesu formacyjnego na każdym z jego etapów, postanowiła zweryfikować pracę postulatu kustodii. Kandydaci do Zakonu, których jest dziewięciu, podzielili się swoim pierwszym doświadczeniem na drodze życia franciszkańskiego. Z kolei wychowawcy (fr. Grevin Oliver SIERRA RIVERA, fr. Antonio Enrique SANDOVAL POVEDA i fr. José Antonio LÓPEZ CAMACHO) swoje doświadczenie streścili w słowie „wdzięczność” za wyświadczone i otrzymane dobro. Członkowie komisji z głęboką satysfakcją i nadzieją widzą postępy kustodii w dziedzinie formacji.
Komisja poświęciła też nieco czasu na przestudiowanie i omówienie odnowionych Konstytucji Zakonu. Bracia zauważyli, że w ich niewielkiej, ale dynamicznej jurysdykcji zmierza się we wskazanym kierunku, świadcząc o otrzymanym i odwzorowywanym dziedzictwie charyzmatycznym w dzisiejszych czasach.
Niech Matka Boża z Guadalupe, św. Franciszek z Asyżu, św. Klara i wszyscy święci franciszkańscy pomogą naszym współbraciom wytrwać w powołaniu.

Fr. Marcio Rolando MATUTE BERDE, przewodniczący komisji ds. formacji początkowej