Od 25 maja do 13 lipca 2019 r. fr. Michael LASKY z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA) poprowadził program dla pięciu współbraci z prowincji amerykańskich, którzy odbywają formację początkową, dotyczący zagadnień sprawiedliwości, pokoju i integracji stworzenia (GPIC).

Wzięli w nim udział: fr. Alejandro María (Steven) ARIAS-MOSQUERA (OLA), fr. Ángel Oswaldo GARCÍA RODAS z prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA (SJC), fr. Richard ROME (OLA), fr. Jason WARRER z prowincji św. Bonawentury w USA (SB) i fr. Jaime ZARAGOZA z prowincji Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w USA (OLC). W pierwszych tygodniach odwiedzili oni różne miejsca związane z ludzką nędzą (ośrodki dla migrantów, więzienia, ośrodki działające na rzecz ochrony środowiska i promujące projekty rozwojowe) w rejonach, gdzie pełnią posługę bracia z Pensylwanii, Maryland, Karoliny Północnej, Kentucky i Nowego Meksyku.
Program był kontynuowany w Bogocie (Kolumbia), gdzie po bratersku zostali przyjęci przez fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, fr. Fabián ARRIETA BOTERO i wspólnotę klasztoru św. Antoniego z Padwy. Uczestnicy wraz z profesami czasowymi z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii (fr. Leonardo RÍOS MADERA, fr. Camilo CALLE RAMÍREZ, fr. David TABARES VÉLEZ i fr. Cristian PEREIRA BLANCO) wzięli udział w tygodniu studiów nad teologią latynoamerykańską, poruszając temat: „Opcja preferencyjna na rzecz ubogich”. Wśród różnych spotkań formacyjnych grupa uczestniczyła w konferencji poświęconej „ekologii integralnej Leonarda BOFFA”. W kolumbijskiej stolicy odbyły się też wizyty w różnych miejscach odzwierciedlających nędzę i konflikty, aby „zobaczyć”, „ocenić” i „działać” zgodnie z Ewangelią i przykładem papieża Franciszka.
Grupa udała się do miasta Medellín, aby odwiedzić nowicjat FALC (Federación América Latina Conventuales). Tutaj, wraz z 11 nowicjuszami pochodzącymi z 5 różnych jurysdykcji (Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru, Ameryki Środkowej i Paragwaju) i ich mistrzem fr. Pedro Pablo BERMÚDEZ, spędzili tydzień blisko najbardziej bezbronnych, poświęcając się zbieraniu śmieci w rzece Medellín, odwiedzając chorych i wspólnie przeżywając chwile modlitwy i braterstwa.
Ostatnim etapem był Salwador, gdzie program kontynuowano w klasztorze św. Antoniego z Padwy. Zostali tu przyjęci przez fr. Erick MARÍN CARBALLO, fr. Javier Ernesto GUERRA i braci ze wspólnoty. Do grupy dołączyli profesi czasowi z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej (fr. Andrés QUESADA SOTO i fr. José SARMIENTO SARMIENTO). Przestudiowano m.in. list pasterski arcybiskupa San Salvador José Luis ESCOBAR ALAS, zatytułowany „Widzę przemoc i niezgodę w mieście”. Ponadto odwiedzili kilka miejsc, które dziś noszą skutki wcześniejszych wojen, nędzy, narkotyków, gangów i rasizmu; odkryto przy tym wiele głosów nadziei wśród ludzi, którzy przeżyli i przezwyciężyli konflikty zbrojne.
To piękne doświadczenie formacji franciszkańskiej w duchu GPIC pomogło uświadomić współbraciom potrzebę podjęcia nowego stylu życia, chroniącego i promującego godność ludzką, zmierzyć się z przemocą obecną w sercach ludzkich, odkryć pilną potrzebę pełnego życia Ewangelią pośród rzeczywistości ubóstwa, starając się tworzyć alternatywy duszpasterskie, które pokonają obojętność i uczynią naszą drogę bycia uczniem bardziej znaczącą.

Fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN