Nowe doświadczenie misyjne zdobyła grupa chilijskiej młodzieży, która w dniach 3-23 lutego 2020 r. przebywała we Włoszech. Organizatorami przedsięwzięcia byli dwaj zakonnicy z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne): fr. Tullio PASTORELLI, misjonarz w Chile, i fr. Valerio FOLLI, odpowiedzialny za prowincjalne centrum misyjne.

Od ponad dwóch lat planowano wymianę doświadczeń między dwoma Kościołami: w Chile i we Włoszech, a zainicjowała ją grupa misyjna z parafii Jezusa z Nazaretu w Curicó, aby być świadkami nadziei we Włoszech oraz lepiej poznać i podzielić się duchowością franciszkańską.
Wszystko zaczęło się w Rzymie, gdzie grupa uczestniczyła w XXXI franciszkańskim zjeździe misyjnym braci mniejszych konwentualnych z terenu federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali). Podczas tego spotkania opowiadano o tym, jak jest przeżywana wiara chrześcijańska w Chile, a zwłaszcza o tym, jak młodzi animatorzy angażują się w posługę misyjną wobec najuboższych i wykluczonych ze społeczeństwa, dając tym samym znak autentycznego świadectwa, do czego zachęca papież Franciszek.
W dniach 4-7 lutego grupa odwiedziła Asyż, głównie miejsca związane z duchowością franciszkańską. W mieście św. Franciszka i św. Klary wszyscy młodzi odczuli silne emocje, stojąc przed krzyżem z kościoła św. Damiana i pytając się z otwartym sercem: „Co chcesz, Panie, abym czynił dla Twojego Kościoła?”
Od 8 do 11 lutego uczestnicy przebywali w Padwie. W Longiano poznali braci z miejscowej wspólnoty franciszkańskiej. Spotkali się też z naszymi braćmi misjonarzami z rodziny MACCA, Angelą i Salvatore, którzy w różnych latach przybywali do Chile i zatrzymywali się we wspólnocie w Copiapó. Dnia 16 lutego, w liturgiczne wspomnienie przeniesienia ciała św. Antoniego, nadarzyła się możliwość odprawienia Mszy św. w bazylice padewskiej. W tym momencie wszyscy zjednoczyli się w modlitwie o pokój i ład społeczny w Chile.
W dniach 18-22 lutego grupa przebywała w Rzymie, zwiedzając ważniejsze zabytki miasta. Wielkim przeżyciem był z pewnością udział w środowej audiencji generalnej w Watykanie i spotkanie z papieżem Franciszkiem, który swoimi słowami umocnił serca obecnych.
Serdeczne podziękowanie należy się wszystkim, których mogliśmy spotkać na naszej drodze, zwłaszcza za piękne doświadczenie wiary, głębokie chwile modlitwy, skierowane słowa zachęty, okazane braterstwo.

Verónica RÍOS CÁRESES