Federacja Braci Mniejszych Konwentualnych Ameryki Łacińskiej (FALC) zorganizowała w dniach od 1 września do 11 października 2018 roku tradycyjny już kurs formacji ustawicznej zwany „Rivotorto”. Nazwa pochodzi od głównego miejsca, w którym kurs się odbywa, czyli od pierwszego klasztoru franciszkańskiego w Rivotorto nieopodal Asyżu.

Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku odbyło się wiele takich kursów, organizowanych przez asystentów generalnych poszczególnych konferencji i federacji, we współpracy z różnymi klasztorami (przede wszystkim ze wspólnotą z Rivotorto z którą uczestnicy dzielili codzienne życie) i wspólnotą międzynarodowego kolegium „Seraphicum” w Rzymie.
W tegorocznym kursie wzięło udział jedenastu franciszkanów pochodzących z Urugwaju, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Hondurasu, Meksyku i Ekwadoru. Koordynatorem wydarzenia był fr. Jesús Eudoro CEBALLOS BENAVIDES z delegatury w Ekwadorze.
Oprócz codziennego życia we wspólnocie utworzonej z uczestników pod przewodnictwem koordynatora na kurs złożyły się także wykłady, konferencje, wycieczki z przewodnikiem po miejscach franciszkańskich, pielgrzymki franciszkańskie, celebracje liturgiczne, odwiedziny domów generalnych, ciekawych miejsc Wiecznego Miasta itp.
Jak to zostało wcześniej podane, na stałe uczestnicy kursu przebywali w klasztorze w Rivotorto. Odwiedzili także klasztor św. Antoniego w Padwie. Na początku kursu i na jego zakończenie zatrzymali się w kolegium „Seraphicum”. Bracia mieli możliwość zwiedzenia Asyżu i jego okolic (bardzo dużo miejsc franciszkańskich), dolinę Reatyńską, Padwę, Camposampiero, Wenecję, Ozimo, Rzym i Watykan.
W organizacji kursu i właściwym jego przebiegu z kurią generalną współpracowali odnośni przełożeni wyżsi i miejscowi. Słowa wdzięczności kierowane są pod adresem Kustodii generalnej w Asyżu, kolegium „Seraphicum” w Rzymie, Włoskiej prowincji św. Antoniego (Włochy Północne), kurii generalnej, pozostałym domom generalnym, poszczególnym braciom i wspólnotom.
Fr. Charles BALDACCHINO (gwardian wspólnoty w Rivotorto), fr. Mauro GAMBETTI (kustosz asyski) jak i bracia z innych wspólnot okazali wiele gościnności i byli dla nich dyspozycyjni, dzięki czemu uczestnicy kursu mogli poczuć jak u siebie w domu; zwłaszcza w Asyżu – głównym obiekcie kursu.
Grupie towarzyszyło wielu naszych współbraci: fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES (Brazylia), fr. Bernardino HOSPITAL POSADA (Hiszpania), fr. Valentín REDONDO FEUNTES (Hiszpania), fr. Miguel Ángel LÓPEZ (Argentyna), fr. Valentino MARAGNO (Włochy), fr. François BUSTILLO (Francja); wspierał ich również fr. Bernardo MOLINA OFMCap. (Chile) a także, przy różnych okazjach, inni bracia (każdy z nich dzielił się z uczestnikami swoim cennym doświadczeniem).
Styl koordynacji miał charakter iście „franciszkański”, dzięki fr. CEBALLOS BENAVIDES, któremu udało się utrzymać braterski klimat, obudzić inwencję twórczą, wydobyć talenty tkwiące w uczestniczkach – wszystko to stanowi nieodłączną część samego kursu.
Do federacji FALC należą: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC