W dniach 14-24 lutego 2019 roku młodzież zrzeszona wokół klasztorów franciszkańskich delegatury w Chile (Copiapó, Santiago i Curicó) uczestniczyła w letniej akcji misyjnej w parafii św. Filipa Nereusza w Capitán Pastene, w IX regionie kraju, znanym jako region Araucanía.

Młodym misjonarzom towarzyszyli bracia Christian BORGHESI i Ramón ZÁS GARCÍA oraz Tullio PASTORELLI, który był odpowiedzialny za wymiar formacyjny i duchowy wyprawy.
Akcja odbywała się pod hasłem: „Franciszkanie przybywają, by się spotkać z wami”. Młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością realizowali program, na który złożyły się m.in. głoszenie Ewangelii w rodzinach na wsi i zabawy z dziećmi. Nie zabrakło elementów liturgicznych i pobożnościowych, jak msza św., chrzty, procesje z mieszkańcami. W trakcie trwania misji zbudowano dwa domy, dla najuboższych rodzin.
Bracia pomagali młodzieży wzrastać w wierze poprzez działania formacyjne, wspólnotową modlitwę, rekreację braterską, przekazując im radość, prostotę i pokorę franciszkańską, które są niezbędne, gdy chce się innym ofiarować w hojnym i radosnym darze własne życie.
Po zakończeniu misji można potwierdzić, że młodzież – w dzieleniu się wiarą i nadzieją z najbardziej ubogimi – odkryła w sobie piękno i radość życia duchem franciszkańskim oraz radość dawania siebie dla innym. Wszyscy powrócili do codziennych zadań z nową energią, spragnieni dawania świadectwa swojej wiary w duchu św. Franciszka z Asyżu i w myśl papieża Franciszka wyrażonej w jednej z homilii: „radość, to oddech chrześcijanina, to radość uczyniona z prawdziwego pokoju”.

Fr. Jack GINTING OFMConv