W dniach 16-20 marca 2020 r. bracia z trzech wspólnot delegatury prowincjalnej w Chile (Copiapó, Santiago i Curicó) wzięli udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbyły się w klasztorze sióstr trapistek „Matki Bożej z Quilvo” w Curicó. Miejsce to już od kilku lat stało się stałym punktem odniesienia dla franciszkanów odprawiających rekolekcje.

Szerząca się pandemia koronawirusa w Chile nie przeszkodziła braciom z delegatury w spotkaniach rekolekcyjnych, które zostały zaplanowane na bieżący rok. W obecnej turze uczestniczyło również dwóch postulantów z Curicó oraz asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który w tym czasie przeprowadzał wizytację kanoniczną w delegaturze. Konferencje głosił ks. Richard Marcelo DIAZ VILLALOBOS z diecezji Talca, proboszcz parafii św. Jana Bożego w Teno.
Pierwszy dzień w szczególny sposób był poświęcony na rozważenie bieżących spraw dotyczących delegatury, na omówienie podjętej ostatnio działalności (np. młodzieżowych akcji misyjnych czy misji młodzieży z Curicó prowadzonej we Włoszech) oraz na zweryfikowanie życia braterskiego, duszpasterstwa powołaniowego i zagadnień związanych z zarządzaniem ekonomicznym.
W drugim dniu rekolekcjonista nawiązał do czteroletniego planu delegatury („Przekształcać się dla odnowy”) i zachęcił braci do przeanalizowania obecnej sytuacji społecznej i kościelnej, aby dobrze zrozumieć rzeczywistość, w której prowadzi się działalność. Dodał, że niezbędne jest wejście do „własnego domu”, którym jest serce każdego z nas, gdzie Bóg zamieszkuje i mówi do nas, a także pójście – jako „dobrzy samarytanie” – na spotkanie z braćmi potrzebującymi. Do tego wszystkiego potrzebna jest odnowa własnego życia.
W trakcie rekolekcji bracia podzielili się między sobą osobistym programem życia na obecny rok.
W ostatnim dniu delegat prowincjalny w Chile fr. Tullio PASTORELLI i asystent generalny fr. Rogério PEREIRA XAVIER przedstawili braciom zagadnienia poruszone na ostatnim posiedzeniu federacji FALC oraz aktualną sytuację federacji.
Wszyscy współbracia wyrazili wdzięczność za owocne spędzenie czasu oraz za możliwość ożywienia swojego życia duchowego i życia braterskiego w delegaturze.

Fr. Jack GINTING