W dniach od 30 sierpnia do 3 września 2021 r. bracia z delegatury prowincjalnej w Chile zebrali się w Santiago, aby wspólnie przeżyć tydzień braterstwa.

Tydzień rozpoczął się krótkim dniem skupienia prowadzonymi przez fr. Matteo MARTINELLI, który niedawno przybył do delegatury z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). Zachęcił on braci do rozważenia dwóch tekstów biblijnych: jeden o powołaniu Abrahama, podkreślający słowo „wyjść” (Rdz 12, 1-4), a drugi o wezwaniu Jezusa skierowanym do Nikodema, aby „narodzić się na nowo” (J 3, 1-21). Następnie bracia podzielili się swoimi osobistymi refleksjami podczas Mszy św.
W kolejnych dniach fr. Fabrizio RESTANTE i fr. Tullio PASTORELLI opowiedzieli o swoich doświadczeniach z kapituły prowincjalnej zwyczajnej, która odbyła się w czerwcu i lipcu 2021 r. Fr. Fabrizio poinformował o różnych decyzjach kapitulnych, w tym o zamknięciu pierwszej obecności chilijskiej w Copiapó, założonej w 1995 r., oraz o czteroletnim planie prowincjalnym. Podczas spotkania, prowadzonego przez delegata prowincjalnego fr. Tullio PASTORELLI, rozmawiano także o przeszłości i przyszłości delegatury. Inne poruszone tematy to: działalność FALC (Federación América Latina Conventuales), duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe, spotkanie CONFERRE (skupia zakonników i zakonnice z Chile) oraz sprawy ekonomiczne delegatury.
Szczególnie ważnym momentem była pielgrzymka do położonego 70 km na północ od Santiago sanktuarium św. Teresy od Jezusa z Andów, pierwszej chilijskiej świętej. Tutaj odbyła się uroczystość 25-lecia profesji czasowej fr. Augustin BUDĂU, który przewodniczył uroczystej Mszy św.
Nie brakowało też chwil rekreacyjnych, jak popołudniowych spacerów, świętowania urodzin czy imienin itp.
W ostatnim dniu uczestnicy połączyli się przez Internet z dwoma współbraćmi odbywającymi formację: fr. Benjamín CASTRO z nowicjatu w Kolumbii i fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES z Włoch.
„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem!” – mówi Psalm 133. Jest to radość jedności i miłości braterskiej, którą bracia odczuwali w tych dniach, po wielu miesiącach bez możliwości spotykania się. Ten tydzień był jak „wyborny olejek”, symbol poświęcenia się Bogu, i jak rosa, która odświeża braterskie relacje. A ponieważ Jezus powiedział: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), mamy przekonanie, że tydzień braterstwa stanie się środkiem, aby uczynić współbraci bardziej owocnymi w ich posłudze i obecności na ziemi chilijskiej, bo „tam właśnie Pan zsyła swoje błogosławieństwo, życie wieczne”.

Fr. Jack GINTING