W dniach 3-7 września 2018 roku, franciszkanie z Delegatury w Chile spotkali się w klasztorze Niepokalanego Poczęcia NMP w Santiago, na dorocznym tygodniu formacyjnym.

Temat spotkania brzmiał „Kościół wychodzący” i nawiązywał do zachęty papieża FRANCISZKA skierowanej do całego Kościoła.
Fr. Roberto BRANDINELLI i fr. Alessandro ZOTTAREL, dwaj współbracia z Prowincji Włoskiej św. Antoniego z Padwy (prowincji-matki) omówili niektóre dokumenty Kościoła dotyczące tematu, przede wszystkim Evangelii gaudium, Laudato si’ i Amoris laetitia.
P. Eduardo PÉREZ COTAPOS (zgromadzenie Sercanie Biali) w dwóch wystąpieniach podzielił się informacjami pozwalającymi lepiej zrozumieć sytuację Kościoła w Chile. Z kolei P. Álvaro CHORDI, kapłan diecezjalny należący do ruchu Podstawowych Wspólnot Chrześcijańskich omówił sytuację ludzi młodych, którzy oczekują konkretnych odpowiedzi ze strony tutejszego Kościoła.
Zakonnicy zwiedzili Muzeum Pamięci i Praw Człowieka, które upamiętnia ofiary przemocy z okresu dyktatury Augusto PINOCHETA. Przewodnikiem był Sergio CÁRDENAS, osoba świecka.
Dni spędzone razem stały się okazją do refleksji nad przyszłością delegatury. Była to chwila budująca wspólnotę i wzmacniająca więzy braterskie. Wspólnie świętowano 25. rocznicę życia zakonnego fr. Tullio PASTORELLI i fr. Giuseppe BELLINI.
Z kolei w dniach 8-9 września spotkali się animatorzy duszpasterstw młodzieży z naszych parafii w Chile, aby zaplanować najbliższe spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej, które ma się odbyć w Copiapó w terminie od 1 do 3 listopada br.

Fr. Jack GINTING
tłum. hb