W dniach 27 marca – 4 kwietnia 2019 roku delegacja stowarzyszenia non-profit BYNODE Development & Cooperation odwiedziła franciszkanów w Itagüí, w seminarium duchownym pw. św. Maksymiliana M. KOLBEGO, w okręgu metropolitalnym Medellín oraz w Bogocie, w klasztorze św. Antoniego z Padwy.

BYNODE Development & Cooperation jest stowarzyszeniem i dziełem franciszkańskim, które pojawiają się w panoramie współpracy międzynarodowej, w celu promocji projektów przedsiębiorczości o charakterze społecznym, odpowiadającym na realne potrzeby obszarów, na których bracia franciszkanie działają w świecie. Intencją stowarzyszenia jest: pracować tak, jak działa Bóg, przekształcając dobre pomysły w konkretne dzieła, aby życie rozwijało się jak najlepiej.
Stowarzyszenie BYNODE powstało w 2017 roku, dzięki współpracy Kurii generalnej OFMConv i Fundacji Jana Pawła II. Prowadzi obecnie ważne projekty w Ameryce Łacińskiej, w miejscach gdzie żyją i pracują zakonnicy franciszkańscy, aby zapewnić tam konkretną pomoc ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i potrzebach.
Fr. Agnello STOIA OFMConv, przewodniczący BYNODE, udał się do Kolumbii wraz z Vittorio LAZZONI i Samantą FERRARI, współpracownikami Fundacji Jana Pawła II. Celem ich wizyty było zapoznanie się z postępem procedur administracyjnych związanych z projektami Itagüí i Cúcuta (kolumbijskiego miasta położonego w pobliżu granicy wenezuelskiej).
Współbracia z Itagüí przeznaczyli działkę obok swojego klasztoru na budowę pensjonatu dla osób starszych, na co najmniej 120 osób. Nad projektem „Ciudadela San Francisco” z kolumbijskimi franciszkanami współpracujemy od trzech lat. Bracia z Sacro Convento w Asyżu, z ofiar zebranych w ramach programu telewizyjnego „Z sercem w imię św. Franciszka”, pokryli około jedną trzecią kosztów projektu.
Podczas dni spędzonych w Itagüí bracia gorąco powitali delegację, zarówno w klasztorze, jak i w parafii „Hermano Francisco” w Medellín znajdującej się w dzielnicy „El Pinal”. Z pomocą kustosza kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu fr. José Andrés CASTRO FARAH, podjęto próbę przezwyciężenia pewnych biurokratycznych problemów, aby w końcu położyć kamień węgielny pod budowę.
Kolejnym etapem podróży była Bogota, stolica kraju. Również i w tym przypadku delegacja została ciepło przyjęta przez miejscową wspólnotę i postulantów. Goście udali się do Włoskiej Izby Handlowej, gdzie omówiono ważne kwestie związane z projektem „Farmaco solidale” [pomocny lek], który ma być realizowany w Cucucie. Pomoc dotyczy uchodźców wenezuelskich, których tysiące stacjonują w mieście przygranicznym oraz mieszkańców Kolumbii znajdujących się w trudnej sytuacji. Kolejna wizyta odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Kolumbii. Delegacja spotkała się z jej sekretarzem Elkina Fernanda ÁLVAREZA BOTERO, który z wielką serdecznością przekazał pozdrowienia od prezydenta i przekazał fr. Agnello list popierający projekt.
Po powrocie do Włoch fr. Agnello, pozostali – Vittorio i Samanta – spotkali się w Cúcucie z biskupem Victorem Manuelem OCHOA, który zabrał ich do jednego z siedmiu utworzonych przez diecezję wielkich obozów dla uchodźców z Wenezueli. Rozdaje się tu dziennie około 6 000 posiłków, a w czterech ambulatoriach – ponad 100 kg leków. Biskup w pełni popiera projekt „Farmaco solidale” i udostępnił kilka pomieszczeń, w których organizacja będzie mogła wykonywać swoją misję.
Kolejna podróż, w terminie do ustalenia, będzie miała na celu odwiedziny wspólnoty franciszkańskiej w Matanzas (Kuba), gdzie trwają prace nad utworzeniem w parafii św. Piotra Apostoła, „społecznej stołówki”, która umożliwi zdrowe i właściwe odżywianie dzieci i osób starszych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.bynode.org 

Fr. Agnello STOIA OFMConv, przewodniczący BYNODE