3 października 2021 r., podczas pierwszych nieszporów z uroczystości naszego ojca św. Franciszka z Asyżu, w klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbe w Itagüí (Antioquia) odbyły się obłóczyny sześciu nowicjuszy.

Nowicjat FALC (Federación América Latina Conventuales) rozpoczął się 15 stycznia 2021 r. Spośród sześciu nowicjuszy jeden należy do delegatury prowincjalnej w Chile, jeden do delegatury prowincjalnej na Kubie, dwóch do kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej i dwóch do kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii.
Uroczystości przewodniczył minister prowincjalny prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN, a wzięła w niej udział wspólnota formacyjna nowicjatu i bracia z parafii św. Franciszka z Asyżu w Medellín.
Niech łaska Boża, która natchnęła serafickiego ojca św. Franciszka do życia według wzoru świętej Ewangelii, nadal towarzyszy życiu i powołaniu tych naszych współbraci, aby trwając w tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego, byli widzialnym znakiem Jego obecności w świecie.

Fr. Fabián Alberto MARTÍNEZ ARAQUE