Dnia 23 marca 2019 roku, Kustodia prowincjalna św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii przeżywała uroczystość zakonnych ślubów wieczystych, które złożył fr. Nelson Yesid CARVAJAL SIERRA.

Ceremonia miała miejsce w parafii „Brata Franciszka” w archidiecezji Medellín, w której trosce duszpasterską sprawują franciszkanie i gdzie neoprofes przebywał przez ostatnie lata swojej formacji początkowej. Liturgii przewodniczył kustosz fr. José Andrés CASTRO FARAH; obecni byli bracia z różnych wspólnot kustodii, przedstawiciele pobliskich wspólnot z innych zakonów i zgromadzeń oraz parafianie.
Dziękujemy Bogu za dar franciszkańskiego powołania naszego współbrata, który w tym dniu na zawsze poświęcił się Jemu. Modlimy się także o to, by był zawsze wiernym świadkiem Ewangelii Chrystusa, za przykładem naszego Serafickiego Ojca św. Franciszka.

Fr. Fabián Alberto MARTÍNEZ ARAQUE OFMConv