Młody współbrat powraca do swojej pracy w dziedzinie ekologii, prowadzonej przed formacją początkową. Jego badania zostają wreszcie ukończone i opublikowane w czasopismach naukowych.

Fr. Christopher FERNÁNDEZ kończy pierwszy rok studiów postnowicjackich na Catholic University of America w Waszyngtonie. Jest bratem-studentem z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA. Nawiasem mówiąc, „kończy” on również kilka dawnych projektów badawczych. Niedawno jego projekt z czasów studiów uniwersyteckich, dotyczący historii życia gatunków kolibrów, został opublikowany w Cornell Lab of Ornithology (Ithaca, Nowy Jork). Przyciągnęło to uwagę wielu braci, którzy darzą te małe stworzenia szczególną sympatią. Bracia ci nie zdawali sobie sprawy, że ten szczególny gatunek, Pterophanes cyanopterus (koliber o szafirowych skrzydłach), to duży, spektakularny koliber, wiele większy od prawie wszystkich innych kolibrów. Ptaki te, pochodzące z górskich lasów Andów, rozciągających się od północnej Kolumbii po Boliwię, wolniej poruszają skrzydłami aniżeli jest to typowe dla kolibrów.

FERNÁNDEZ (w środku), kierowniczka laboratorium (po lewej) i kolega z laboratorium (po prawej) są filmowani przez kamerę do obserwacji dzikich zwierząt po ustawieniu jej w miejscu badań

Fr. Christopher jest ekspertem w dziedzinie ochrony ekologii, którą zajmuje się od czasów szkoły podstawowej. Jego praca w zakresie profesjonalnej ochrony środowiska rozpoczęła się na poważnie w liceum, kiedy został wolontariuszem w Smithsonian National Zoo. Gdy kończył studia dyplomowe, pierwsze kontakty ze Smithsonian wpłynęły na jego decyzję o wspieraniu ekologii tropikalnej. Przez dwa lata uczył się i pracował w lasach deszczowych Kostaryki, koncentrując się głównie na fragmentacji lasów w nizinnych atlantyckich lasach deszczowych. Prace w ramach tego projektu badawczego zakończył w 2016 r. Jego ostatnia praca została opublikowana dopiero niedawno, w 2019 r., na początku jego nowicjatu. Artykuł można znaleźć w czasopiśmie naukowym Tropical Ecology. Oprócz wymienionych tu projektów, fr. Christopher był współpracownikiem przy trzech innych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska.

FERNÁNDEZ robi zdjęcie ocelota, Leopardus pardalis, w jednym ze swoich miejsc badawczych. Wiele innych gatunków fauny tropikalnej zostało zidentyfikowanych dzięki jego pułapkom fotograficznym

Obecnie przebywa w klasztorze i domu studiów św. Bonawentury w Silver Spring (Maryland). Jest bratem zakonnym przygotowującym się do uzyskania tytułu naukowego w dziedzinie teologii, religii i kulturoznawstwa. Codzienny program daje mu elastyczność, aby spełniać wymagania formacyjne, a jednocześnie zgłębiać studia franciszkańskie, ekoteologię i kwestie społeczne. Jest zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu ochrony ekologii i zagadnień związanych z ludzkim wymiarem środowiska, zakorzenionych w ekologii integralnej i katolickiej nauce społecznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w encyklice Laudato si’. Jest entuzjastą prowadzenia dialogu na temat zaangażowania religijnego w ochronę środowiska, łagodzenia konfliktów środowiskowych i przezwyciężenia powiązań pomiędzy ubóstwem, środowiskiem i religiami. Jego publikacje naukowe są następujące:

-Fernández, C. M., D. Luther, I. Heynen, P. F. D. Boesman, and G. M. Kirwan (2021). Great Sapphirewing (Pterophanes cyanopterus), version 2.0. in Birds of the World (T. S. Schulenberg and B. K. Keeney, redaktorzy). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gresap1.02
-Fernández, C.M., Vera Alvarez, M.D. & Cove, M.V. Heightened nest loss in tropical forest fragments despite higher predator load in core forest. Trop Ecol 60, 281-287 (2019).
-Cove, M.V., Fernández, C.M., Alvarez, M.V., Bird, S, Jones, D.W., & Fagan, M.E. (2017) Toucans descend to the forest floor to consume the eggs of ground-nesting birds. Natural History Note in Food Webs, 10, 2-4.
-Luther, D., Skelton, J., Fernández, C., & Walters, J. (2016). Conservation action implementation, funding, and population trends of birds listed on the Endangered Species Act. Biological Conservation, 197, 229-234.

Fr. Christopher FERNÁNDEZ