W dniach 17-21 września 2023 r. 21 sióstr z federacji klarysek urbanistek z Włoch zebrało się w Seraphicum w Rzymie, aby wziąć udział w dorocznym posiedzeniu matek przełożonych. Już od dziesięciu lat siostry spotykają się, aby wspólnie przedyskutować i omówić najważniejsze aktualne sprawy, podzielić się radościami i trudnościami.

W tym roku postanowiono rozszerzyć zaproszenie i objąć nim nie tylko przełożone, ale także jedną siostrę z każdej wspólnoty, aby dyskusja była bardziej ubogacająca i bardziej owocna. Obecność kilku młodych sióstr była dość znacząca.
Dzień 18 września rozpoczął się jutrznią i Mszą św., której przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. W swoim wystąpieniu przypomniał siostrom o wymowie franciszkańskiej minoritas, podkreślając, że bycie nieliczną wspólnotą mówi o naszej tożsamości. Zaapelował, aby nie bać się dzisiejszych trudnych czasów, charakteryzujących się szybkimi zmianami, często destabilizującymi. Zachęcił do odwagi i odpowiedzialności, aby przylgnąć do teraźniejszości, będącej miejscem, w którym spotyka nas Pan. W dalszym ciągu przemówienia minister generalny opowiedział o różnych wydarzeniach, jakie przeżywają współbracia z pierwszego Zakonu.
W drugiej części przedpołudnia głos zabrał fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny. Podzielił się on z siostrami możliwą metodologią niełatwego zadania rewizji Konstytucji drugiego Zakonu. Z odpowiedzialnością i entuzjazmem zakonnice zdecydowały się dokonać rewizji przepisów, a w celu lepszej koordynacji prac powołały komisję złożoną z trzech sióstr, które mają nawiązać współpracę z klaryskami z federacji polskiej.
Po południu przełożona federalna s. M. Damiana ARDESI poinformowała uczestniczki o dalszych krokach podjętych w celu założenia wspólnoty urbanistek w Libanie. Przygotowania, które bezpośrednio obejmują pięć sióstr z trzech różnych klasztorów, trwają nadal, a wyznaczone zakonnice zajmują się nauką języka arabskiego, poszukiwaniem odpowiedniego miejsca na rozpoczęcie obecności monastycznej i harmonizacją wspólnoty założycielskiej, aby pogłębiona komunia mogła być pierwszym świadkiem głoszenia królestwa Bożego.
19 września rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem fr. Germano TOGNETTI, delegata generalnego ds. drugiego Zakonu. Następnie fr. Marco GUIDA OFM wygłosił wykład zatytułowany: Reguła Urbana IV: ciągłość, różnice, wartość i bogactwo w odniesieniu do klariańskiej formy życia.
Dnia 20 września siostry udały się do klasztoru św. Róży w Viterbo, gdzie jeszcze kilka lat temu istniała wspólnota klarysek. Obecnie w klasztorze przebywa niewielka wspólnota sióstr franciszkanek alkantarek. Klaryski obejrzały kompleks klasztorny, archiwum i bibliotekę federacji, doskonale zadbane i wzbogacone działalnością ośrodka studiów św. Róży prowadzonego przez dr Eleonorę RAVA i dr Filippo SEDDA. Po spotkaniu z ordynariuszem diecezji Viterbo, bp. Orazio Francesco PIAZZA, uczestniczyły we Mszy św. pod jego przewodnictwem. Oczywiście, nie mogło zabraknąć skromnego poczęstunku przygotowanego przez siostry alkantarki, które zawsze są bardzo gościnne wobec klarysek.
Po południu siostry spotkały się, aby omówić i ocenić możliwość ponownego otwarcia wspólnoty klarysek w klasztorze św. Róży w Viterbo. Zakonnice powierzają tę sprawę wstawiennictwu św. Róży z Viterbo i modlitwie wszystkich wiernych, mając pewność, że jeśli św. Róża zechce, projekt się powiedzie!

Na chwałę Pana!

Siostry klaryski