Po raz pierwszy od czasu zgromadzenia prowincjalnego w lutym 2020 r. bracia z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej spotkali się w dniach 17-18 października 2022 r. w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez klasztor św. Franciszka w Seulu.

W zgromadzeniu uczestniczyło 58 współbraci, którzy zastanawiali się nad życiem i działalnością jurysdykcji oraz innymi zagadnieniami. Był również obecny asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) fr. Benedetto Seung-jae BAEK.
W pierwszym dniu ekonom prowincji fr. Giuseppe Wonhoi NOH przedstawił i wyjaśnił sytuację ekonomiczną prowincji. Następnie gwardiani podzielili się informacjami ze swoich wspólnot.
W drugim dniu przewodniczący komisji przekazali wiadomości na temat swojej pracy.
Zgromadzenie zakończyło się Mszą św., której przewodniczył minister prowincjalny fr. Marco Jin Chol JEONG.
Ze względu na powolne wznawianie działalności po pandemii niewiele mówiono o podjętym apostolstwie, ale spotkanie było znaczące, bo po długim czasie znów można było się spotkać i podzielić braterską miłością.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji