W dniu 18 października 2021 r., za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się spotkanie prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej.

Z powodu pandemii każda wspólnota uczestniczyła w spotkaniu za pośrednictwem Internetu z własnego klasztoru. Zawsze trudno jest się spotkać, ale jak na ironię losu, w przeciwieństwie do innych spotkań, tym razem mogli wziąć udział wszyscy współbracia, nawet ci mieszkający za granicą.
Obrady trwały nieco ponad dwie godziny; rozpoczęły się o godz. 14, a zakończyły około godz. 16. Najpierw ekonom prowincji przedstawił sytuację finansową jurysdykcji, a następnie gwardiani i przewodniczący komisji podzielili się wiadomościami na temat swoich wspólnot i pracy komisji.
Spotkanie było ważnym momentem, bo po długim czasie można było współdzielić braterstwo z innymi braćmi.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji