Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku, od 15 maja do 12 czerwca 2023 r., Zakon dał możliwość braciom z Afryki wzięcia udziału w „kursie doświadczenia Asyżu” (znanym jako „kurs Rivotorto”), który stanowi część formacji ustawicznej.

Głównym celem tego „doświadczenia” jest zapoznanie nowych pokoleń z duchem i historią franciszkanizmu, którego początki sięgają XIII wieku. Współbracia mogą niejako „z pierwszej ręki” doświadczyć realiów franciszkańskich i początków chrześcijaństwa we Włoszech. Z reguły uczestnicy mają do pięciu lat po święceniach kapłańskich lub profesji wieczystej.
W tym roku było ośmiu zakonników pochodzących z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii, kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie i kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii.
Bracia odwiedzili dwa ważne miejsca dla formacji franciszkańskiej: Święty Konwent w Asyżu i Seraphicum w Rzymie.
Zorganizowaniem kursu zajął się asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) fr. Anthony Bezo KUTIERO z pomocą kilku braci, którzy wnieśli swój cenny wkład (duchowość, historia, apostolat), przedstawiając początki doświadczenia franciszkańskiego, jak również obecne wyzwania Zakonu. Ze względu na inne ważne zobowiązania asystent generalny poprosił fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWSKIEGO (byłego asystenta generalnego AFCOF, a obecnie posługującego w Świętym Konwencie w Asyżu), aby zajął się wszystkimi sprawami związanymi z przebiegiem kursu.
Zakon w Afryce jest dziś obecny w siedmiu krajach: Zambii (1930 r.), Ghanie (1979 r.), Kenii (1984 r.), Tanzanii (1988 r.), Ugandzie (2001 r.), Burkina Faso (2001 r.) i Malawi, gdzie w 2008 r. prowincja świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii otworzyła nową misję.
Liczba powołań do Zakonu w Afryce silnie wzrasta. Formacja zakonna jest prowadzona wspólnie z innymi rodzinami franciszkańskimi. Są trzy nowicjaty: w Itimpi (Zambia), Saltpond (Ghana) i Arusha (Tanzania). Studia filozoficzne odbywają się w międzyfranciszkańskim centrum w Lusace (Zambia) i w Akrze (Ghana). Studium teologii znajduje się w międzyreligijnym kolegium w Nairobi (Kenia). Wszyscy wychowawcy są obecnie Afrykańczykami i z pewnością pilnie potrzebują solidnej i franciszkańskiej formacji ustawicznej, aby móc dobrze kształtować nowe powołania.
Uczestnicy tego ważnego doświadczenia serdecznie dziękują ministrowi generalnemu fr. Carlosowi TROVARELLI, kustoszowi generalnemu Świętego Konwentu w Asyżu fr. Marco MORONI, braciom z kustodii asyskiej, wspólnocie Seraphicum w Rzymie i całemu Zakonowi za sponsorowanie kursu, za życzliwe i braterskie przyjęcie, a także za świadectwo franciszkańskiego życia i charyzmatu.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI