Po raz kolejny zakonnicy z Prowincji świętych Pierwszych Męczenników Franciszkańskich w Zambii (i Malawi) wraz ze świeckimi z różnych parafii objętych duszpasterską posługą franciszkanów, odbyli dwu i pół kilometrową pielgrzymkę wiary do sanktuarium maryjnego w misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ibenga. Wydarzenie miało miejsce w sobotę 1 września 2018 r.

Pielgrzymka organizowana jest co roku i służy promocji powołań. Podczas wędrówki wspomina się dwóch młodych franciszkanów (Augustine Mabila MUTALE i Stanley MUKUKA), którzy zginęli w wypadku samochodowym 11 sierpnia 2010 r.
Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmiało: „Bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15).
Homilię, opartą na czytaniach z dnia, wygłosił minister prowincjalny fr. Richard Francis CHIMFWEMBE. Zachęcał wiernych i dodawał im odwagi, aby królestwo Boże dochodziło do głosu w każdym aspekcie ich życia, aby pozwolili mocy Boga dominować w sercu każdego z nich. Przede wszystkim zachęcał do przyjęcia królestwa Bożego w rodzinach, społeczeństwie i w całym kraju. Nawiązując do przypowieści o talentach przypomniał wszystkim pielgrzymom, że każdemu człowiekowi zostały powierzone różne dary Boże i że te dary należy wykorzystywać dla Bożego imienia w służbie innym. Zachęcał, by dobrze te dary wykorzystywać dla dobra Kościoła, rodzin i społeczności.
Na zakończenie homilii zaprosił wszystkich do nieustannej modlitwy, zwłaszcza za tych, którzy zostali powołani przez Boga do życia w małżeństwie i w życiu konsekrowanym.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincjalny
tłum. hb