Obecnie kurs dla misjonarzy franciszkańskich jest organizowany na różnych kontynentach: pierwszy odbył się w ubiegłym roku w Kampali w Ugandzie, zaś w tym roku ma miejsce w Cebu na Filipinach.

Rozpoczęcie kursu nastąpiło w niedzielę 4 czerwca 2023 r. W imieniu franciszkańskich ministrów generalnych Mszy św. przewodniczył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI. Przybliżył on również teksty dwóch Reguł św. Franciszka z Asyżu (zatwierdzonej i niezatwierdzonej), które w poszczególnych rozdziałach poruszają tematykę misyjną. Z udziałem trzech sekretarzy generalnych ds. animacji misyjnej: fr. Mariosvaldo FLORENTINO OFMCap, fr. Francisco GÓMEZ OFM i fr. Dariusza MAZURKA OFMConv, odbyło się przekazanie „płomienia światła” współbraciom misjonarzom. Na uroczystości obecny był także asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) fr. Benedetto Seung Jae BAEK oraz wikariusz kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach fr. Dominic LIM.
Temat kursu brzmi: Posłani do Azji, aby jako bracia mniejsi pogłębić znajomość naszych misji, aby głosić Ewangelię w duchu franciszkańskiego jubileuszu, w synodalności. Spotkanie potrwa prawie dwa miesiące: od 4 czerwca do 29 lipca 2023 r. W sumie jest 17 uczestników: 7 z Zakonu Braci Mniejszych, 6 z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 1 Trzeciego Zakonu Regularnego i 3 z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (fr. Justin Thomas PUTHENVEETTIL – misjonarz na Sri Lance, fr. Prince ILLINILKUMTHADATHIL JOSEPH – misjonarz na Sri Lance, fr. Maximilian BUMACOD Jr. – współpracownik w międzynarodowym nowicjacie FAMC w Tagaytay na Filipinach).
Jeśli chodzi o zespół trzech animatorów kursu, to każdy Zakon ma swojego przedstawiciela (dla Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych jest nim fr. Uriel [Rushky B.] M. SANTOS z kustodii filipińskiej). Przez pierwsze dwa tygodnie wykłady poprowadzi fr. Alphonse Arun Sebastian VAZHAPPANADY OFMConv, który już kilkakrotnie organizował tego typu spotkania w Brukseli. Przedstawi on następujące tematy: Podwaliny kontynentu azjatyckiego, Problemy sanitarne w Azji, Historia ewangelizacji w Azji (światła i cienie), Podstawy misjologii: eklezjologia biblijna, teologiczna, historyczna, franciszkańska, powszechna i azjatycka.
W trakcie trwania kursu wiadomości i zdjęcia z tego wydarzenia będą udostępniane na stronie na Facebooku SGAM (sekretariat generalny ds. animacji misyjnej): https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana. Zachęcamy wszystkich do wspierania modlitwą misjonarzy biorących udział w kursie, jak również misjonarzy z całego świata.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej